Program Profilaktyki Antynikotynowej
Wpisany przez pedagog szkolny: I. Gisztorowicz, A. Łysenko   

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu. Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

  • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
  • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi doroslych – do nałogowego palenia!
  • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
  • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

  • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć

“nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

  • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

  • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Nasz program ukierunkowany jest na:

  • Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
  • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
  • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

Przykład jest najbardziej zaraźliwy.


pedagog szkolny: I. Gisztorowicz, A. Łysenko

Wielce Szanowni Rodzice!
W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia
tytoniu.
Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi
dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych
wątpliwości!
Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu
na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.
Czy Twoje dziecko próbowało już palić?
A może już pali?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?
PAMIĘTAJ:
yy Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się wiekszości dzieciom i to nierzadko
w bardzo młodym wieku.
yy Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę,
a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi doroslych
– do nałogowego palenia!
yy Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin
niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne
jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
yy Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze
wyniki w nauce.