Historia szkoły

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym powstał 1 września 2001 r. na bazie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu jest mgr Barbara Klimaszewska. Od roku 1997 do momentu powołania na to stanowisko była dyrektorem Szkoły Podstawowej, a potem również i Gimnazjum w Juchnowcu. W pracy pomaga jej od roku 2001 wicedyrektor mgr Teresa Radziewicz oraz kierownik świetlicy mgr Beata Cylwik.


W Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym uczą się dzieci z 33 okolicznych wsi. Do szkoły dowożone są trzema autokarami gminnymi. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.
Zespół Szkół dysponuje dobrą bazą dydaktyczną i socjalną. Zajęcia odbywają się w 28 salach lekcyjnych. Są dwie pracownie informatyczne, a w części sportowej duża i mała sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. Do dyspozycji uczniów są trzy boiska. W oddzielnej części budynku znajduje się przedszkole i biblioteka. Uczniowie mają też możliwość jedzenia smacznych i tanich obiadów w stołówce szkolnej.
Szkoła położona jest na niewielkim wzniesieniu. Malowniczo usytuowany budynek otoczony jest dużą ilością zieleni.


Z dziejów oświaty w Juchnowcu

Dzieje polskiej oświaty w stolicy gminy Juchnowiec zaczynają się w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W roku szkolnym 1919 ? 1920 uczniowie rozpoczynają naukę w polskiej szkole powszechnej w Juchnowcu Dolnym, w parterowym budynku, wcześniej mieszczącym rosyjską szkołę państwową.
W wyniku starań mieszkańców wsi od roku szkolnego 1937 ? 1938 nauka odbywała się w murach budynku parafialnego w Juchnowcu Kościelnym, gdzie obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W ośmiu oddziałach uczyło się wtedy 300 osób.
Okupacja radziecka ( 1939 ? 1941 ) wprowadziła zmiany w nauczaniu. Dodano nowy przedmiot ? język rosyjski.
Okupant niemiecki ( 1941 ? 1944 ) zlikwidował szkołę. W budynku szkolnym urządzono mieszkania dla oficerów niemieckich. Na prośbę rodziców nauczycielka Grzymisława Skrzędziejewska udzielała uczniom klas I i II tajnych lekcji w prywatnych domach.
Do zdewastowanej przez Niemców szkoły uczniowie wrócili we wrześniu 1944 roku. W następnych latach szkoła wciąż funkcjonowała, ale pomieszczenia wymagały generalnego remontu. W latach siedemdziesiątych rozpoczęto budowę nowej szkoły oraz domu nauczyciela w Juchnowcu Górnym. Zbiorcza Szkoła Gminna rozpoczęła działalność w 1982 roku w gmachu, który zajmuje do dziś. Wkrótce została przekształcona w Szkołę Podstawową. Uczyła się w niej młodzież, która uczęszczała wcześniej do szkół w Juchnowcu Kościelnym, Klewinowie, Lewickich, Hermanówce, Bielach i Hołówkach. W szkołach tych zmniejszony został stopień organizacyjny, nauka odbywała się tam jedynie w klasach I ? III. Po kilku latach szkoły w wymienionych miejscowościach zostały zlikwidowane. Wszyscy uczniowie zaczęli uczęszczać do placówki oświatowej w Juchnowcu.
Od lat osiemdziesiątych Szkoła Podstawowa w Juchnowcu posiadała dwie sale gimnastyczne, bibliotekę, dwie świetlice, gabinet lekarski i dentystyczny. Stworzono Izbę Tradycji, uruchomiono szkolny radiowęzeł. Przy szkole funkcjonował umieszczony w oddzielnym budynku oddział przedszkolny. Uczniowie dowożeni byli do szkoły różnymi środkami transportu: pojazdem zwanym ?bonanzą? (bo sposobem ustawienia siedzeń i komfortem podróży przywodził na myśl dyliżansy, którymi podróżowali zdobywcy Dzikiego Zachodu), przyczepą autokarową, a w końcu autokarem.
Kolejnymi dyrektorami juchnowieckiej szkoły byli: Stanisław Gierłachowski, Eugeniusz Duda, Leontyna Kowalczuk, Jolanta Rynkiewicz i Julia Zawadzka.
Na skutek reformy oświaty we wrześniu 1999 roku powołano do życia Gimnazjum, które funkcjonowało razem z istniejącą Szkołą Podstawową. We wrześniu 2001 roku powstał Zespół Szkół, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Juchnowcu Górnym. Łącznie naukę pobiera tu 583 uczniów, z którymi pracuje 46 nauczycieli.
Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę podstawową oraz szkołę w Bogdankach. Aby zapewnić dzieciom lepsze warunki nauki przebudowano lewe skrzydło szkoły i umieszczono tam pięć nowych sal lekcyjnych (w tym pracownię komputerową) oraz pomieszczenia administracji. W dawnym przedszkolu, po gruntownym remoncie, mieści się obecnie przestronna biblioteka oraz część świetlicowa.
Zespołem Szkół kieruje dyrektor mgr Barbara Klimaszewska oraz  mgr Teresa Radziewicz jako wicedyrektor. Do roku 2013 piasowała stanowisko wicedyrektora mgr Renata Pieńkowska.
Uczniowie i pracownicy szkoły starają się, by była ona miejscem, w którym wszyscy czują się naprawdę ?u siebie?.
(mgr Janusz M. Beszta)

14 października 2006 r. w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Patronem szkoły został wielki Polak i męczennik ? Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W tym dniu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi oraz poświęcono sztandar z jego wizerunkiem. Sztandar poświęcił Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski. Moment przekazania uczniom sztandaru przez Panią Dyrektor Barbarę Klimaszewską przebiegał w podniosłej atmosferze. Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym zaszczyciła swoją obecnością mama Księdza Jerzego - Marianna Popiełuszko.
Poczet sztandarowy towarzyszy uczniom podczas wszystkich uroczystości szkolnych, a także reprezentuje naszą szkołę na terenie całego kraju (prezentacja).
(mgr Marek Borchert)

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto