Rok szkolny 2020/2021 - Kadra

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2020/2021

 

 • Dyrektor: mgr Barbara Klimaszewska
 • Wicedyrektor: mgr Teresa Radziewicz
 • Wicedyrektor: mgr Beata Cylwik

 

 1. mgr Barbara Klimaszewska – dyrektor, zaj. logopedyczne
 2. mgr Teresa Radziewicz – wicedyrektor, język polski, biblioteka
 3. mgr Beata Cylwik – wicedyrektor, doradztwo zawodowe
 4. mgr Beata Birycka – wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie, zaj. kreatywne
 5. mgr Aniela Sokołowska – wychowanie przedszkolne, zaj. kreatywne
 6. mgr Agnieszka Pućkowska – wychowanie przedszkolne, zaj. kreatywne, j. angielski
 7. mgr Katarzyna Sawicka – wychowanie przedszkolne, język angielski, zaj. kreatywne
 8. mgr Dorota Ogonowska – wychowanie przedszkolne
 9. mgr Kamila Sawicka – wychowanie przedszkolne, zaj. logopedyczne, zaj. kreatywne
 10. mgr Anetta Śliwowska – klasa zerowa, zaj. kreatywne
 11. mgr Monika Zawadzka – wychowanie przedszkolne, j. angielski, zaj. kreatywne
 12. mgr Anna Truskolawska – edukacja wczesnoszkolna w kl. IIa, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zaj. rewalidacyjne
 13. mgr Monika Kaliszewska – edukacja wczesnoszkolna w kl. IIb, zaj. logopedyczne
 14. mgr Agnieszka Skarżyńska – edukacja wczesnoszkolna w kl. IIIa, „Jarzębinki”, świetlica
 15. mgr Anna Skorulska – nauczyciel wspomagający w kl. IIIa, zaj. rewalidacyjne
 16. mgr Anna Wysocka-Borys – edukacja wczesnoszkolna w kl. IIb, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, „Jarzębinki”
 17. mgr Agata Brzósko – edukacja wczesnoszkolna w kl. Ia, świetlica
 18. mgr Bernadeta Sagun – edukacja wczesnoszkolna w kl. Ib, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, „Jarzębinki”
 19. mgr Jolanta Samojluk – wychowawca kl. VIc, język polski, zaj. teatralne, polonistyczne kompetencje kluczowe
 20. mgr Monika Żochowska – wychowawca kl. Vb, język polski, polonistyczne kompetencje kluczowe, wdżwr, zaj. teatralne
 21. mgr  Katarzyna Mosiej – wychowawca kl. IVb, język polski, WF, „Jarzębinki PLUS”, przygotowanie do egzaminu
 22. mgr Alicja Borchert – wychowawca kl. VIIIa, język polski, historia, polonistyczne kompetencje kluczowe
 23. mgr Marek Borchert – wychowawca kl. VIIb, historia, wos, edb,
 24. mgr Agnieszka Kosińska – język angielski, zaj. logopedyczne
 25. mgr Iwona Szczerbińska – język angielski
 26. mgr Małgorzata Wiska-Koszykowska – język angielski, język francuski, przygotowanie do egzaminu
 27. mgr Barbara Cylwik – wychowawca kl. VIId, język angielski, język rosyjski
 28. mgr Dorota Staleńczyk – wychowawca kl. V a, język angielski, język rosyjski, przygotowanie do egzaminu
 29. mgr Bogumiła Fidziukiewicz – matematyka, zaj. wyrównawcze, matematyczne kompetencje kluczowe, świetlica
 30. mgr Aneta Białous – wychowawca kl. VIIc, matematyka, zaj. wyrównawcze, matematyczne kompetencje kluczowe
 31. mgr Katarzyna Chrościcka – wychowawca kl. VIIa, przyroda, geografia, świetlica
 32. mgr Iwona Gisztorowicz – chemia, biologia
 33. mgr Iwona Dudzik – muzyka, chór, świetlica
 34. mgr Małgorzata Dakowicz – informatyka, technika
 35. mgr Igor Dacewicz – informatyka, religia prawosławna
 36. mgr Jan Sagun – technika, fizyka, WF, „Jarzębinki”, świetlica
 37. mgr Elżbieta Jaroszuk –WF, świetlica
 38. mgr Wojciech Rogowski – WF, SKS, świetlica
 39. mgr Anna Łysenko – psycholog, świetlica
 40. mgr Agata Pućkowska – pedagog, świetlica
 41. mgr Agnieszka Słomińska – biblioteka, świetlica
 42. mgr Justyna Zdziech – biblioteka, etyka, wdżwr, świetlica
 43. mgr Anna Radziewicz – świetlica, plastyka
 44. mgr Małgorzata Jabłońska – religia katolicka
 45. ks. mgr Adam Dawidowicz – religia katolicka
 46. mgr Agnieszka Zajkowska – wychowawca kl. VIa, nauczyciel wspierający w kl. VIa, zaj. logopedyczne, zaj. rewalidacyjne
 47. mgr Iwona Niewińska – wychowawca kl. VIb, nauczyciel wspierający w kl. VIb, zaj. rewalidacyjne
 48. mgr Marek Muszyński – wychowawca kl. VIIIb, nauczyciel wspierający w kl. VIIIb, zaj. rewalidacyjne
 49. mgr Anna Borowska – zaj. rewalidacyjne, zaj. logopedyczne