Wyniki tegorocznych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Wpisany przez Teresa Radziewicz   

Rok 2010/2011

Znamy już wyniki tegorocznych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
W szkole podstawowej tytuł laureata uzyskali: Anna Badalian, ucz. kl. VIb  - język polski (nauczyciel - mgr Teresa Radziewicz), Gabriel Ignaciuk, ucz. kl. VIa - historia (nauczyciel - mgr Alicja Borchert), tytuł finalisty natomiast otrzymał Karol Szymański, ucz. kl. VIb - język polski (nauczyciel - mgr Teresa Radziewicz).
W gimnazjum laureatem konkursu chemicznego został Konrad Muszyński, ucz. kl. IIIB (nauczyciel - mgr Iwona Gisztorowicz).
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz są zwolnieni ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a jednocześnie otrzymują maksymalną liczbę punktów. Gratulujemy!!!