Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Konkurs Polonistyczny
Wpisany przez Monika Żochowska   

12 i 13 listopada odbył się w naszej szkole I etap X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Humanistycznej „Logos”pod patronatem KNP przy Polskiej Akademii Nauk. We wtorek uczniowie klas IV-VI SP oraz przedstawiciele gimnazjum napisali test „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, zaś w środę  zmierzyli się z częścią konkursową pod hasłem „Z ortografią na co dzień”. Uczniowie przygotowywali się do obu konkursów na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl. Do II etapu zakwalifikują się Ci, którzy uzyskają 75% poprawnych odpowiedzi. Na wyniki czekamy do 18 grudnia, ale nie tracąc czasu, zabieramy się do przygotowań do kolejnego etapu.

 
Etap wojewódzki VIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły
Wpisany przez Teresa Radziewicz   

Uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły reprezentowali naszą szkołę na etapie wojewódzkim w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie. Wysłuchano łącznie ponad 60 recytacji przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów z Podlasia. Zwycięskie trofea w postaci dyplomów i pięknych książek przywiozły następujące uczennice:

Kinga Woźniuk – II miejsce

Weronika Stasiewicz – III miejsce

Kinga Jastrzębska – wyróżnienie

Gratulujemy!

 
VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
Wpisany przez Dyrekcja   

16 października 2013 r., w ramach obchodów Dnia Papieskiego, odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły. Recytacje uczniów szkoły podstawowej oceniało jury w składzie: p. Monika Żochowska i p. Anna Kieczka, natomiast recytacjom gimnazjalistów przysłuchiwało się jury w osobach p. Teresy Radziewicz i p. Anny Kieczki.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Osoby nagrodzone:

Kinga Jastrzębska Va

Weronika Stasiewicz IVa

Kinga Woźniuk Va

Wyróżnienia:

Maciej Bieryło Vb

Radosław Kowalczuk Va

Przemysław Sacharzewski Vb

GIMNAZJUM

Osoby nagrodzone:

Edyta Domaszuk IIIB

Laura Magnuszewska IB

Anna Sidor IIIA

 
Parkowanie przy szkole
Wpisany przez Dyrekcja   

UWAGA!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz na prośbę Rady Rodziców dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że miejsca parkingowe po lewej stronie szkoły, przy zejściu do szatni przeznaczone są wyłącznie dla pracowników szkoły, obowiązuje całkowity zakaz wjazdu dla innych osób. Rodzice oraz goście mogą parkować przed szkołą oraz po jej prawej stronie. Prosimy nie wjeżdżać na trawniki. Dziękujemy za podporządkowanie się zarządzeniu, zwiększy to bezpieczeństwo na placu szkolnym.

 
Baza tematów projektów edukacyjnych 2013/2014
Wpisany przez Agnieszka Mudrewicz   

Materiały do pobrania:

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich gimnazjum do pobrania

 
KONKURSY RODZINNE
Wpisany przez Dyrekcja   

KONKURSY RODZINNE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM W R.SZK. 2013/2014

Lp.

Tematyka konkursu

Klasy

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Najpiękniejsza bombka – konkurs plastyczny

IV-VI sp

9.12.2013

p. Iwona Dudzik

2.

Stroik bożonarodzeniowy – konkurs plastyczny

I-III gim

12.12.2013

p. Iwona Dudzik

3.

Bożonarodzeniowa szopka – konkurs plastyczny

sp

9.12.2013

p. Małgorzata Dakowicz

4.

Konkurs na gwiazdę kolędniczą – konkurs plastyczny

IV-VI sp

I-III gim

13.12.2013

p. Jan Sagun

5.

Kartka i ozdoba wielkanocna – konkurs plastyczny

przedszkole

kl. „O”

11.04.2014

p. Katarzyna Popławska

6.

„Rodzina… ach, rodzina” – konkurs literacki

gim

28.02.2014

p. Monika Żochowska

 Zapraszamy wszystkie rodziny do udziału w konkursach.

 
PRZYRODA WOKÓŁ MNIE
Wpisany przez Anna Radziewicz, Małgorzata Skwarko   

Ruszyła piąta edycja konkursu z projektu "Przyroda wokół mnie" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Na etapie szkolnym organizacją zajęły się Anna Radziewicz, Małgorzata Skwarko i Katarzyna Chrościcka. W konkursie brali udział uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej. Dzieci poprzez prace plastyczne i fotografię prezentowały, w jaki sposób odbierają przyrodę województwa podlaskiego i potrzebę jej ochrony w najbliższej okolicy.

Komisja w składzie: Agnieszka Zajkowska, Małgorzata Skwarko, Katarzyna Chrościcka i Anna Radziewicz wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce - Weronika Szekalska kl. VIb

II miejsce - Marlena Weronika Barbarewicz kl. Va

III miejsce - Agata Brzozowska kl.VIa

wyróżnienia: Dominika Sałacińska kl.Vb i Patrycja Kuczyńska k. IVb

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki w kolejnym etapie konkursu.

 
PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE II GIMNAZJUM
Wpisany przez Agnieszka Mudrewicz   

Zgodnie z § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczniowie mają obowiązek brania udziału w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. W tym roku po raz czwarty uczniowie naszej szkoły będą pracować nad projektami edukacyjnymi.

Projekt edukacyjny jest zespołowym i zaplanowanym działaniem uczniów, które ma zmierzać do rozwiązania konkretnego problemu.

Do 15 października 2013 roku uczniowie wybierają temat projektu edukacyjnego ze szkolnej bazy tematów i dobierają się w zespoły. Zespoły mogą liczyć od 3 do 6 uczniów z tej samej lub równoległej klasy. Podział na zespoły odbywa się poprzez samodzielny dobór uczniów, przy czym w przypadkach spornych o przydziale decyduje wychowawca klasy. Ten sam temat projektu może być realizowany najwyżej przez dwa zespoły projektowe.

Prace nad projektem trwają maksymalnie 3 miesiące.

Pod koniec I semestru odbędzie się publiczna prezentacja projektów edukacyjnych (szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w dokumencie - Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym).

Uczniowie mają za zadanie:

  1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu na wszystkich etapach pracy.
  2. Samodzielnie przygotowywać materiały, wykonywać powierzone zadania oraz współpracować z członkami zespołu i opiekunem projektu.
  3. Czynnie uczestniczyć w publicznej prezentacji zakończonego projektu.

Nauczyciel, który jest opiekunem projektu czuwa nad jego realizacją, udziela uczniom pomocy i koordynuje działania uczniów.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami Statutu Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

Informacja o udziale ucznia w projekcie i temat projektu jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne” znajdują się Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wpisany przez Dyrekcja   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
w r. szk. 2013/2014

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2013/2014 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

data

przyczyna

uwagi

1.04.2014 r.

sprawdzian w klasach VI

z dowożeniem

23-25.04.2014 r.

egzamin gimnazjalny

z dowożeniem

2.05.2014 r.

piątek po 1.05.2014 r.

bez dowożenia

20.06.2014 r.

piątek po Bożym Ciele

bez dowożenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2013/2014

14.10.2013 r. – Dzień Edukacji Narodowej

23.12.2013 r. – 1.01.2014 r. – przerwa świąteczna

7.01.2014 r. – pierwszy dzień świąt religii prawosławnej (odpracowany 5.10.2013 r.)

27.01 – 7.02.2014 r. – ferie zimowe

1.04.2014 r. – sprawdzian w klasach VI

17-22.04.2014 r. – przerwa świąteczna

23-25.04.2014 r. – egzamin gimnazjalny

2.05.2014 r. – piątek po 1.05.2014 r.

20.06.2014 r. – piątek po Bożym Ciele

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 
„Wybieram aktywność, aktywność nie uzależnienia”
Wpisany przez Elżbieta Jaroszuk   

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły na zajęcia realizowane w ramach programu profilaktycznego „Wybieram aktywność, aktywność nie uzależnienia” opracowanego do realizacji w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

Program realizowany będzie od 23 września 2013 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w następujące dni:

 Poniedziałek: Zajęcia sportowe: 14.30-17.30 – Wojciech Rogowski (3 godziny)

 Wtorek: Zajęcia sportowe: 15.20-18.20 – Krzysztof Grzegorczyk (3 godziny)

 Środa: Zajęcia scrabble: 12.40-14.40 – Katarzyna Popławska (2 godziny)

 Czwartek: Zajęcia sportowe: 15.20-18.20 Elżbieta Jaroszuk ( 3 godziny)

 Czwartek: Zajęcia fotograficzne:13.40-15.40 – Anna Radziewicz (2 godziny)

 Program realizowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym

 
IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA
Wpisany przez Elżbieta Jaroszuk   

Dnia 16.09 2013 na obiektach Zespołu Szkół w Kleosinie odbył się eliminacje gminne IV TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA  w rozgrywkach tych wzięły udział trzy drużyny z naszej szkoły.

Największy sukces odniosła drużyna dziewcząt z klas I gimnazjum , dziewczęta w turnieju zajęły pierwsze miejsce wygrywając trzy mecze. Dzięki temu awansowały do dalszych rozgrywek i wezmą udział w turnieju w Szudziałowie.

Skład zwycięskiej drużyny:

Zalewska,Kinga

Felczuk Julita

Szaruta Luiza

Kuczyńska Angelika

Kuczyńska Aleksandra

Gierej Aleksandra

Redlińska Julia

Markiewicz Julita,

Rzędzian Agnieszka

Magnuszewska Laura

 

Nasza szkoła była również reprezentowana w kategorii szkół podstawowych, dziewczęta z klasy V zajęły II miejsce. W tej kategorii startowały cztery drużyny. Dziewczęta dwa mecze wygrały, a ostatni niestety zakończyły porażką.

Skład drużyny:

Zalewska Izabela

Woźniuk Kinga

Sałacińska Dominika

Barbarewicz Marlena

Matyga Gabriela

Szaruta Julita

Kazuczyk Agata

Grygoruk Izabela

Drużyna chłopców szkoły podstawowej zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Skład drużyny:

Klej Patryk

Skarzyński Piotr

Bycul Jacek

Motoszko Patryk

Zajkowski Hubert

Kulesza Dawid

Dąbrowski Szymon

Radziszewski Maciej

Szydłowski Adam

Litwińczuk Krzysztof

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 60 z 66