Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Audycja muzyczna dla klas 0 – III
Wpisany przez Agnieszka Skarżyńska   

11 maja 2018 roku uczniowie przedszkola i  klas II – III mieli okazję wysłuchać audycji muzycznej pt. „ O smutnym Mollu i wesołym Durze”, w wykonaniu artystów zespołu Arte - Muza.

W piękny słoneczny dzień spotykają się dwaj przyjaciele – Dur i Moll. Moll jest bardzo smutny i przygnębiony, chociaż nie ma do tego powodów. W życiu wszystko mu się układa, jest zdrowy i bogaty, a mimo to nic go nie cieszy. Dziwi to wesołego Dura, który, pomimo że jest biedny, schorowany i musi bardzo ciężko pracować, to cały czas jest zadowolony i uśmiechnięty. Obaj panowie wplątują się w różne zabawne sytuacje, ale każdy z nich reaguje inaczej – Moll się martwi, a Dur się cieszy.

Przy okazji przygód dwójki przyjaciół dzieci zapoznały się z pojęciami muzycznymi „dur” i „moll”. Dowiedziały  się dlaczego melodie w tonacjach durowych brzmią wesoło, a te w tonacjach molowych smutno. Uczyły się również śpiewać i rozróżniać akordy durowe i molowe.

 
Ramowe rozkłady dnia
Wpisany przez Katarzyna Sawicka   

Rok szkolny 2017/2018

Grupa 3–latków „Kasztanki” sala P1

wychowawczynie: mgr Anna Skorulska , mgr Beata Birycka

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.00 Powitanie, zbieranie się dzieci; zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i zabawy ruchowe; krótkie rozmowy z rodzicami przeprowadzane w celu pozyskania bieżących informacji o dziecku

8.00 – 8.15 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe                    i zabiegi higieniczne

8.15 – 8.40 Śniadanie

8.40 – 9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu; nauka korzystania          z toalety, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności

9.00 – 9.30 Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju

9.30 – 11.00 Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy ruchowe i swobodne w Sali przedszkolnej

11.00  –  11.30 Język angielski

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

11.45 – 12.15 Obiad

12.15 – 12.30 Przygotowanie do relaksu – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

12.30 – 14.30 Odpoczynek  poobiedni (leżakowanie) – słuchanie muzyki relaksacyjnej

14.30 – 14.45 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

14.45 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.00 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; dowolne gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci; ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci.

 

 

Grupa 4–latków „Motylki” sala P3

wychowawczyni: mgr Agnieszka Pućkowska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.45 -  Powitanie, zbieranie się dzieci, zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

7.45 – 8.10 -  Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Rozmowy kierowane, zabawa ruchowa.

8.10 – 8.15 -  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.15 – 8.30 - Śniadanie.

8.30 – 8.45 - Czynności higieniczne, mycie zębów.

8.45 – 9.30 -  Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.

9.30 – 10.15 -  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15 – 11.15- Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

11.15 – 11.45 – Język angielski lub religia

11.45 – 12.00 - Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30 - Obiad.

12.30 – 13.00 – Relaks poobiedni ( słuchanie muzyki, audiobooka, czytanie książek).

13.00 – 14.30 – Zajęcia i zabawy popołudniowe w sali lub w ogrodzie wynikające z zainteresowań dzieci, praca wspomagająca rozwój dziecka, praca stymulacyjno – kompensacyjna, wychowawcza, praca z dzieckiem wyróżniającym się szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami, gry i zabawy stolikowe.

14.30 – 14.45 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.45 – 15.15 - Podwieczorek.

15.15 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

 

 

 

Grupa 5–latków „Żabki” sala P2

Wychowawczynie: mgr Katarzyna Sawicka , mgr Monika Kaliszewska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8:00 -  Powitanie, zbieranie się dzieci, zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

8.00 – 8.10 -  Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa.

8.10 – 8.15 -  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.15 – 8.30 Śniadanie.

8.30 – 8.45 - Czynności higieniczne, mycie zębów.

8.45 – 9.15- Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone z całą grupą lub w zespołach)

9.15-9.40- Zabawy muzyczno-ruchowe

9:40-10.20- Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.

10.20 – 11.50 - Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali. 11:00-11:30-Język angielski (poniedziałek, środa)

11.50 – 12.00 - Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30 - Obiad.

12:30-13.00 - Relaks poobiedni (słuchanie muzyki, audiobooka, czytanie bajek)

13.00 – 14:30 - Zajęcia i zabawy popołudniowe:

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie,

- praca wspomagająca rozwój dziecka (praca stymulacyjno- kompensacyjna, wychowawcza oraz praca z dzieckiem wyróżniającym się uzdolnieniami  i zainteresowaniami),

-gry i zabawy stolikowe

14.30 – 14.35 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.35 – 14.50 - Podwieczorek.

14.50 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

Grupa 6–latków „Sówki” sala P4

wychowawczynie: mgr Monika Zawadzka , mgr Agnieszka Ostrowska

Grupa 5–latków „Pszczółki” sala P5

wychowawczynie: mgr Anetta Śliwowska , mgr Agnieszka Ostrowska

nauczyciel wspomagający: mgr Kamila Sawicka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi oraz z ich opiekunami. Wykonywanie zadań indywidualnych, kończenie prac z dnia poprzedniego. Oglądanie książek, czasopism, rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek, podejmowanie gier i zabaw dydaktycznych. Ćwiczenia poranne według zestawów.

8.00 – 8.15

Przygotowanie się do śniadania. Mycie rąk – wdrażanie do higieny osobistej.

8.15 – 8.40

Śniadanie – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

8.40 – 8.45

Porządkowanie sali, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć.

8.45 – 9.45

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone z całą grupą lub w zespołach wg planu w dzienniku, z zakresu wszystkich działów programowych, z uwzględnieniem 10 minutowych przerw między jednostkami metodycznymi.

9.45– 10.35

Zajęcia dodatkowe/ zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

10.35 - 10.50

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na podwórko.

10. 50 - 11.50

Spacery, zabawy i gry terenowe – w razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, prace gospodarcze i porządkowe. Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

11.50 – 12.00

Przygotowanie się do obiadu. Mycie rąk – wdrażanie do higieny osobistej.

12.00 – 12.20

Obiad  – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

12.20 – 12.35

Mycie zębów po posiłku.

12.35 – 13.00

Omawianie z dziennika wydarzeń dnia, praca indywidualna, słuchanie bajek, śpiewanie piosenek. Rozchodzenie się dzieci do domu lub grupy popołudniowej.

Grupa popołudniowa:

13.00 – 14:30 - Zajęcia i zabawy popołudniowe:

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie,

- praca wspomagająca rozwój dziecka (praca stymulacyjno- kompensacyjna, wychowawcza oraz praca z dzieckiem wyróżniającym się uzdolnieniami  i zainteresowaniami),

-gry i zabawy stolikowe

14.30 – 14.35 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.35 – 14.50 - Podwieczorek.

14.50 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

*Ramowe rozkłady mogą ulec zmianie w zależności od organizacji dnia.

Rodzicie zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8:00.

 

Od godziny 13:00 wszystkie dzieci przebywają w dolnej części przedszkola.

 
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży
Wpisany przez Agnieszka Zajkowska   

W dniu 11 maja 2018 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. Jury w składzie:  Kinga Matusiak (przewodniczący), Julita Skiepko, Paulina Miłkowska, Helena Marcinkiewicz (członkowie), po wysłuchaniu uczestników postanowiło przyznać:
I miejsce Gabrieli Matwiejczuk  ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku za recytację wiersza Leonardy Szubzdy „W Kuryłach”;
II miejsce Aleksandry Szabuńko ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za recytację wiersza Teresy Radziewicz „Sonia kocha”;
III miejsce Wiktorii Głażewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za recytację wiersza Joanny Tołłoczko „Ja Penelopa”.
Ponadto przyznano wyróżnienia:
- Dominice Skórak z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Kościelnym za recytację wiersza Józefy Drozdowskiej „Widzenie nad Czarną Hańczą”;
- Julii Grabowik ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za recytację wiersza Teresy Radziewicz „Wiersz, który nie może mieć tytułu”;
- Samancie Sikorze z Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie za recytację wiersza Dariusza Adamowskiego „Sonet”.

 

 

 

 

 
Czytanie jest the best
Wpisany przez Monika Żochowska, Katarzyna Mosiej   

Uczniowie klas I, IV, V i VI pod opieką nauczycieli (p.Agaty Brzósko, p. Alicji Borchert, p. Katarzyny Mosiej, p. Moniki Żochowskiej) wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym "Czytanie jest the best". Ich zadaniem było wykonaniu ilustracji do książki ulubionego autora lub plakatu promującego czytanie. Jury szkolnego etapu konkursu sposród 14 zgłoszonych ilustracji wytypowało 6 prac, które wzięły udział w finale wojewódzkim. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Martyna Sulik (Ia), Michał Ochocki (Ia), Sebastian Żędzian (IVa), Marcin Domaszuk (IVb), Gabriela Bieryło (Va),  Zuzanna Lul (VIb). Laureatem konkursu został Sebastian Rzędzian, który nagrodę odebrał z rąk samego Grzegorza Kasdepke podczas V Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku. Wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyczyni się do promocji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.


 
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo,

16 maja 2018 r. (środa) w godzinach 16.00-19.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas IV-VII i gimnazjum oraz dzień otwarty. Będzie można spotkać się ze wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dzieci i indywidualnie porozmawiać. Listy nauczycieli wraz z salami zostaną zamieszczone przy wejściu do szkoły oraz przy pokoju nauczycielskim.

 

Zapraszamy!

 
STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH
Wpisany przez Administrator   

 

<<<< Prezentacja (format M. Powerpoint) kliknij tutaj - pobierz >>>>

Początek maja obfituje w ważne święta: 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. To doskonała okazja, aby pokazać wszystkim, jak jesteśmy dumni z tego, że naszą Ojczyzną jest Polska. Postanowiliśmy w nasze barwy narodowe ubrać całą szkołę, a przede wszystkim drzwi sal lekcyjnych. Akcja, której finał miał miejsce 27 kwietnia 2018 r., przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zaangażowali się w nią wszyscy: uczniowie, nauczyciele, panie sprzątające i gotujące, a nawet szkolna pielęgniarka i stomatolog. Biało-czerwono było wszędzie. Nawet szkolny obiad wpasował się w klimat akcji.

Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami!

 
Gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
Wpisany przez Edytę Skowrońską-Nowicką   

3 maja 2018 roku odbyły się gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Zaprezentowali się tam nasi uczniowie. Przedstawili montaż słowno-muzycznym przygotowany pod czujnym okiem pani Edyty Skowrońskiej-Nowickiej oraz pani Iwony Dudzik. Ukoronowaniem części artystycznej okazał się występ taneczny uczennic z grupy "Jarzębinki Plus", których opiekunem jest pani Katarzyna Mosiej.

 
Uczymy się wszędzie!
Wpisany przez Administrator   

Ku końcowi zmierza realizacja projektu „Uczymy się wszędzie”. Finałem akcji jest umieszczenie na szkolnych schodach różnorodnych naklejek. Uczniowie spacerując mogą przemierzać ścieżkę polonistyczną, historyczną, dobrego wychowania oraz matematyczno-przyrodniczą. Tworzą je naklejki, które zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców. Dzięki nim szkoła wygląda radośniej, a w każdej chwili można przypomnieć ważne daty lub tabliczkę mnożenia.

 
Dzień Flagi i święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Wpisany przez Małgorzata Dakowicz   

Z okazji Dnia Flagi i święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w ostatnim tygodniu kwietnia, na lekcjach techniki uczniowie wykonywali flagi narodowe.

 
Święto Narodowe Trzeciego Maja w naszej szkole
Wpisany przez Edytę Skowrońską-Nowicką   

Dnia 27 kwietnia 2018 roku, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez panią Edytę Skowrońską-Nowicką, wystąpili uczniowie klas V sp – II gim. oraz nasz szkolny chór prowadzony przez panią Iwonę Dudzik. Dodatkową atrakcją dla wszystkich oglądających okazał się występ taneczny dziewcząt z grupy "Jarzębinki Plus", którą prowadzi pani Katarzyna Mosiej.

 
Wycieczka do Malborka i na pole bitwy pod Grunwaldem
Wpisany przez Sylwia Naliwko, Katarzyna Mosiej, Anna Łysenko   

Uczniowie klas VI i przedstawiciele klas VII wczesnym rankiem 8 maja wyruszyli w   kierunku Malborka. Celem wyprawy było zwiedzenie twierdzy krzyżackiej położonej nad rzeką Nogat. Po kilkugodzinnej podróży młodzi turyści stanęli przed potężnym zamkiem krzyżackim. Tutaj udali się na lekcję muzealną prowadzoną przez panią przewodnik. Mieli okazję rozwiązać kilka zagadek wyjaśniających różne tajemnice zamku. Wszyscy z dużym zaciekawieniem zgłębialiśmy historię siedziby Zakonu Krzyżackiego.

Po obiedzie wyjechaliśmy w kierunku pola bitwy pod Grunwaldem. Pole bitewne okazało się bardzo rozległe i malownicze. W muzeum grunwaldzkim obejrzeliśmy średniowieczne zbroje i różne typy broni oraz film poświęcony bitwie polsko-krzyżackiej. Wycieczka miała charakter żywej lekcji historii.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 76