strona główna

ROK SZKOLNY 2009/2010            

   W Zespole Szkół uczy się łącznie 477 uczniów i 25 przedszkolaków.


    S U K C E S Y    U C Z N I Ó W  

     NASZA SZKOŁA
  W maju 2010 r. odbył się konkurs pt. "Bohaterowie historii najnowszej" na najlepsza prezentację wykonaną w programie PowerPoint. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjum. Komisja konkursowa oceniła 26 prezentacji.
Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce -Mariusz Kulikowski kl. IIIc, Agata Olendzka kl. IIIa
II miejsce -Bartłomiej Danowski kl. IIIb
III miejsce -Marcin Miniuk kl. IIIc
Organizatorem konkursu był Marek BorchertDnia 25 maja 2010r. odbyła się trzecia edycja SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ZAGRANICZNEJ. W konkursie wzięło udział 5 solistów i 2 duety. Organizatorkami konkursu były panie Agnieszka Kosińska i Dorota Staleńczyk.

Jury nagrodziło następujących wykonawców:

I miejsce - Agata Olendzka kl. III a
II miejsce -Emanuela i Kinga Jastrzębskie kl. II c gim. i kl. Ia sp oraz Gabriel Ignaciuk kl. V a
III miejsce - Eliza Kulikowska kl. I b gim.
wyróżnienie - Bartosz Ziółkowski kl. V a oraz duet: Mateusz Maciejczuk i Paweł Muszyński kl. I d.

  Dnia 13 maja 2010r. w bibliotece Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym odbył się jubileuszowy X Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. 16 recytatorów z klas I-III gimnazjum rywalizowało o przejście do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży, odbywającego się w ramach XVII Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym - Melpomena 2010.
Jury postanowiło nagrodzić następujących recytatorów:
I miejsce - Eliza Kulikowska kl. Ib i Agata Olendzka kl. IIIa;
II miejsce - Izabella Danowska kl. Id i Jolanta Siemaszko kl. Ic;
III miejsce - Paulina Kozub kl. Id i Agnieszka Matys kl. IIIa;
Wyróżnienie: Szymon Ziółkowski kl. Id
  W maju 2010 r. przeprowadzono konkurs plastyczny "Prawa człowieka w pocztówce" adresowany do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. (Organizator - Marek Borchert).
Wyniki:
I miejsce -Paulina Gaińska kl. III c, Agata Olendzka kl. III a;
II miejsce -Angelika Dąbrowska kl. III c, Katarzyna Zdanuczyk kl. III c;
III miejsce -Joanna Lepietuszko kl. II b, Monika Litwiejko kl. III c;
  W dniu 29.04.2010 r. odbyły się w Bibliotece eliminacje szkolne XXIII Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”. Wzięło w nich udział 31 uczniów z kl. I-VI.
Jury w składzie - Pani Dyr. Teresa Radziewicz (przewodnicząca), Pani Agnieszka Zajkowska i Pan Marek Muszyński (członkowie) - po przeanalizowaniu występów wszystkich recytatorów postanowiło przyznać:
W KLASACH I-III
- I miejsce Jakubowi Krasowskiemu z kl. IIa;
- II miejsce Michałowi Juszczukowi z kl. Ib;
- równorzędne wyróżnienia dla: Juli Grzywińskiej z kl. IIb; Błażeja Lewko z kl. IIa, Julity Markiewicz z kl. IIIb i Piotra Skarżyńskiego z kl. IIb.
W KLASACH IV-VI
- I miejsce Marlenie Felczuk z kl. VB;
- II miejsce Patrycji Zajkowskiej z kl. IVb;
- dwa równorzędne III miejsca Annie Badalian z kl. Vb i Aleksandrze Jaroszuk z kl. VB;
- równorzędne wyróżnienia dla: Edyty Domaszuk z kl. Va; Moniki Korzenieckiej z kl. Va i Dominiki Zubrzyckiej z kl. Va.
Osoby nagrodzone miejscami od I do III zakwalifikowały się do etapu gminnego konkursu. (Marek Muszyński)28.04.2010r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Miejsca związane z Ks. Jerzym Popiełuszką”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I grupa (kl. 0-I)
I miejsce – Michał Juszczuk kl. Ib
II miejsce – Izabela Tarasiuk kl. Ib
III miejsce – Julia Szaruta kl. Ia
II grupa (kl. II-III)
I miejsca – Magdalena Turecka kl. IIIb, Marta Kowalczuk kl. IIIb
wyróżnienia – Julia Grzywińska kl. IIb, Agata Brzozowska kl. IIb
III grupa (kl. IV-VI)
I miejsce – Aleksandra Jaroszuk kl. Vb
II miejsce – Beata Hryniewicz kl. VIa
III miejsce – Monika Korzeniecka kl. Va
wyróżnienie – Sebastian Kondraciuk kl. IVb
IV grupa (gimnazjum)
I miejsce – Dominika Lewko kl. IIIc
II miejsce – Anna Drozdowska kl. IIIc
III miejsce – Monika Litwiejko kl. IIIc

Koordynatorki konkursu:  Mariola Sagun i Iwona Dudzik


13.04.2010r.w szkolnych eliminacjach Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Razem z Ekoludkiem dbam o las i jego mieszkańców” komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I grupa (kl. 0-I)
I miejsce – Izabela Tarasiuk kl. I b, Izabela Zalewska kl. I b
II miejsce – Kinga Jastrzębska kl. I a, Monika Dawidziuk kl. I b
III miejsce – Weronika Stasiewicz kl. 01
wyróżnienia – Patrycja Krysiuk kl. 01
Agata Maria Kazuczyk kl. I a
II grupa (kl. II-III)
I miejsce – Agata Brzozowska kl. II b
Julita Felczuk kl. III b
II miejsce – Anna Kowalczuk kl. II b
Julita Markiewicz kl. III b
III miejsce – Julia Redlińska kl. III a
wyróżnienia – Kinga Zalewska kl. III b, Weronika Szekalska kl. II a, Izabela Litwiejko kl. II b, Monika Brzezińska kl. II b, Aleksandra Kuczyńska kl. III a, Angelika Kuczyńska kl. III a
Prace, które zajęły I, II i III miejsce brały udział w etapie gminnym konkursu.

Organizatorki konkursu:   Anna Wysocka-Borys i Mariola Sagun

  30 marca 2010r. odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Książki w roku szkolnym 2009/2010. Głównym inicjatorem konkursu był Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku, a na terenie szkoły zorganizowała go pani Anna Truskolawska.
Konkurs był adresowany do dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych z województwa podlaskiego. Jego celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca: I kategoria (klasy 0):
I miejsce – Jakub Skarżyński 01
II miejsce – Patrycja Krysiuk 01
III miejsce – Kacper Szczytko 01
Wyróżnienia – Weronika Stasiewicz 01 i Anna Lubecka 01
II kategoria (klasy I – III):
I miejsce – Julia Grzywińska II b
II miejsce – Agata Dominika Brzozowska II b
Aleksandra Kuczyńska III a
III miejsce – Magdalena Turecka III b
Julia Redlińska III a
Wyróżnienia – Maria Maliszewska III a, Michał Andruk II b, Julita Felczuk III b, Dawid Kulesza II b, Kinga Zalewska III b, Monika Dawidziuk I b
Wszystkie prace, które wpłynęły do organizatora zostały wysłane na konkurs wojewódzki w Suwałkach.
  W marcu 2010 r. przeprowadzono konkurs na najlepszy biznesplan "I ty zostań przedsiębiorcą!" adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjum. (organizator - Marek Borchert)
Wyniki konkursu:
I miejsce -Mariusz Kulikowski kl. III c;
II miejsce - Agata Olendzka kl. III a, Bartłomiej Danowski kl. III b.W dniach 01-16.03. 2010 roku odbył się w Zespole Szkół im Ks. Jerzego Popiełuszki konkurs plastyczny pt."WSPÓŁCZESNA I TRADYCYJNA PISANKA".
Udział wzięło ok 200 osób - każda osoba mogła wykonać do 3 pisanek. Komisja konkursowa miała trudności z podjęciem decyzji - wszystkie prace okazały się piękne i pracochłonne. Prace zostały przekazane do kolejnego etapu - którym był udział w konkursie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym. Uczestnicy otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy.
Osoby nagrodzone i wyróżnione w etapie szkolnym:
Przedszkole oraz klasy "0"- "III":
I miejsce - Angelika Kuczyńska IIIa;
II miejsce - Dominika Sałacińska Ia, Marianna Gawinek IIb;
III miejsce - Jakub Skarżyński 01, Piotr Skarżyńki IIb;
Wyróżnienie - Jagoda Turecka przedszkole, Julia Cylwik 02, Adrian Dawidowicz Ia, Kinga Woźniuk Ia, Magdalena Turecka IIIb.
Klasy IV- VI:
I miejsce - Szymon Kuczyński VIb;
II miejsce - Klaudia Wakuła Vb, Elżbieta Gawinek VIa;
III miejsce - Aleksandra Jaroszuk Vb, Karol Stasiewicz IVb;
Wyróżnienie: Sebastian Ostrowski Vb;
Klasy I - III gim:
I miejsce - Gabriela Stasiewicz III a gim;
II miejsce - Marta Skorulska Ib gim;
III miejsce - Tomasz Stasiewicz Ib gim, Krzysztof Domaszuk Ib gim;
Wyróżnienie - Patryk Dawidowicz Ib gim, Krzysztof Suchowierski Ia gim, Tomasz Popławski II a gim.
(Monika Zawadzka)
  16 II 2010 r. odbył się szkolny etap konkursu plastycznego pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
Spośród prac konkursowych jury przyznało następujące miejsca:
kategoria: dzieci w wieku 6-8 lat
I miejsce - Julia Szaruta kl. Ia
II miejsce - Kinga Jastrzębska kl. Ia
III miejsce - Hubert Zajkowski kl. IIa
wyróżnienia - Monika Brzezińska i Kamil Turecki kl. IIb
kategoria: dzieci w wieku 9-12 lat
I miejsce - Monika Korzeniecka kl. Va
II miejsce - Angelika Kuczyńska kl. IIIa
III miejsce - Maria Maliszewska kl. IIIa
wyróżnienia - Sylwia Litwiejko kl. Va , Anna Badalian kl. Vb ,Julita Markiewicz kl. IIIb
kategoria: dzieci w wieku 13-16 lat
I miejsce - Paula Brzozowska kl. Id
II miejsce - Weronika Lewko kl. Id
III miejsce - Eliza Kulikowska kl. Ib
wyróżnienia: -  Daria Bujnowska kl. Id
(mgr Mariola Sagun)
  Dnia 22 stycznia odbył się szkolny etap konkursu  geograficznego „ Kontynenty Świata – Afryka” organizowany przez VIII LO w Białymstoku. Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas gimnazjalnych. Do następnego etapu przeszła uczennica klasy III c  Agata Antoniuk. (Katarzyna Chrościcka)
18.12.2009 r. odbył się w klasach 0-III szkolny etap I Festiwalu Sztuki Bożonarodzeniowej, organizowanego przez szkołę w Niewodnicy Kościelnej. Uczniowie brali udział w trzech konkursach: plastycznym, poetyckim i wokalnym. Jury wyłoniło najlepsze prace i wykonawców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie festiwalu.
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Magdalena Turecka z kl. IIIb
II miejsce – Izabela Litwiejko z kl. IIb
III miejsce – Adrian Korytkowski z kl. IIIa
wyróżnienie – Julita Felczuk z kl. IIIb
Konkurs poetycki:
I miejsce – Jakub Krasowski z kl. IIa
II miejsce – Luiza Szaruta z kl. IIIb
Konkurs wokalny:
I miejsce – Julia Grzywińska z kl. IIb
II miejsce – Dominika Sałacińska z kl. Ia
(mgr Mariola Sagun)
  15 grudnia 2009 r. wyłoniono zwycięzców w konkursie dla uczniów gimnazjum na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Przyznano następujące miejsca:
I – Bartłomiej Jaroszuk kl. II c
II – Magdalena Grygoruk kl. II c
III – Marlena Kamińska kl. II c
Wyróżniono prace: Katarzyny Dańko z kl. II b, Gabrieli Stasiewicz i Mateusza Olendzkiego z kl. III a oraz Agaty Antoniuk, Katarzyny Zdanuczyk i Mariusza Kulikowskiego z kl. III c.
  14 grudnia 2009 r. wyłoniono zwycięzców w konkursie dla uczniów klas IV – VI sp - „Bombka świąteczna”.
Przyznano następujące miejsca:
I – Edyta Domaszuk kl. V a
II – Sylwia Litwiejko i Jakub Kosiński kl. V a
III – Adrian Kuczyński kl. V a i Jakub Półtarzycki kl. V b
Wyróżniono prace: Moniki Klimiuk z kl. V a, Ewy Błoszyńskiej, Aleksandry Jaroszuk i Patryka Drozdowskiego z kl. V b.
10 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Agata Antoniuk kl. III c i Dawid Kosiński kl. III a.
8 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Bartosz Wałkiewicz z kl. II a i Marcin Martyniuk z kl. III c.
4 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Przyrodniczego dla uczniów sp. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Marcin Korzeniecki z kl. VI a.
3 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Matematycznego dla uczniów sp. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Dawid Badalian z kl. VI b.
2 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Jakub Korzeniecki kl. III b, Agata Antoniuk i Mariusz Kulikowski z kl. III c.
2 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Historycznego dla uczniów sp. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Dawid Badalian kl. VI b i Marcin Korzeniecki kl. VI a.
1 grudnia 2009 r. odbył się stopień szkolny Konkursu Języka Polskiego dla uczniów sp. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się dwie uczennice klas VI Elżbieta Gawinek i Karolina Malinowska.
  1 grudnia 2009 r. odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI sp - „Wolontariat – świadomie pomagam innym”. Przyznano następujące miejsca:
I – Julia Woźniuk kl. IV a
II – Monika Klimiuk kl. V a
III – Anna Cupryk kl. VI a i Dominika Kołodziejczyk kl. VI b.
W roku 2009 do szkolnego etapu konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „Nasza nadzieja w Betlejem” zgłoszono 29 prac indywidualnych, grupowych i rodzinnych. Koordynatorem szkolnego etapu konkursu był mgr Jan Sagun Szkolna komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła następujące prace:
NAGRODA:
Kategoria rodzinna – Weronika, Karol, Tomasz, Gabriela, Małgorzata i Andrzej Stasiewiczowie
WYRÓŻNIENIA:
Kategoria do 10 lat:
Szymon Podoba kl. IV a
Karol Stasiewicz kl. IV b
Dominik Markiewicz i Patryk Andrzejewski kl. IV a
Kategoria 10-12 lat:
Edyta Domaszuk i Monika Korzeniecka kl. V a
Kategoria rodzinna:
Julita, Katarzyna i Tomasz Markiewiczowie
Aleksandra, Bartłomiej, Elżbieta i Leszek Jaroszukowie
  W listopadzie odbył się I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na Podlasiu”.
W konkursie brali udział uczniowie klas I-III , IV-VI oraz gimnazjum.
W szkolnym etapie konkursu kolejne miejsca zajęły następujące osoby:
Klasy I-III
I miejsce - Krystyna Chomik klasa Ia (opiekun p. Małgorzata Dzitowska)
II miejsce - Kinga Woźniuk klasa Ia (opiekun p. Małgorzata Dzitowska)
III miejsce - Agata Brzozowska klasa IIb (opiekun p. Anna Wysocka-Borys)
Klasy IV-VI
I miejsce - Monika Korzeniecka klasa Va (opiekun p. Iwona Dudzik)
II miejsce - Edyta Domaszuk klasa Va (opiekun p. Iwona Dudzik)
III miejsce - Marlena Felczuk klasa Vb (opiekun p. Iwona Dudzik)
Gimnazjum kl.I-III
I miejsce - Dominika Lewko klasa IIIc (opiekun p. Iwona Dudzik)
II miejsce - Agata Antoniuk klasa IIIc (opiekun p. Iwona Dudzik)
III miejsce - Paulina Gaińska klasa IIIc (opiekun p. Iwona Dudzik)
Laureatką etapu wojewódzkiego została Monika Korzeniecka, uczennica kl. Va.
(informacje dostarczyła mgr Agnieszka Skarżyńska)
  W październiku 2009 r. odbył się konkurs plastyczny dla uczniów z klas 0 – III sp - „Złota polska jesień”. Przyznano następujące miejsca:
I – Joanna Kuczyńska kl. II a
II – Maria Maliszewska kl. III a
III – Justyna Dermiaha kl. I a, Julita Markiewicz i Agnieszka Ostrowska kl. III b.
Wyróżnienia otrzymały: Natalia Markiewicz, Marta Kowalczuk i Magdalena Błoszyńska z kl. III b oraz Aleksandra Gierej z kl. III a.


2 XI 2009r. odbył się szkolny etap konkursu zorganizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji 91. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Spośród prac konkursowych
Przedszkolaki
I miejsce – Patryk Drozdowicz (opiekun A. Śliwowska)
II miejsce – Jakub Skarżyński (opiekun A. Śliwowska)
III miejsce – Weronika Stasiewicz (opiekun A. Śliwowska)
Uczniowie klas I-III
I miejsce – Julita Felczuk kl. III b (opiekun M. Sagun)
II miejsce- Agnieszka Ostrowska kl. III b (opiekun M. Sagun)
Wyróżnienia – Dominika Sałacińska, kl. I a (opiekun M. Dzitowska)
Kinga Woźniuk kl. I a (opiekun M. Dzitowska)
Weronika Szekalska kl. II a (opiekun A. Brzósko)
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce - Agnieszka Gaińska kl. VI a (opiekun I. Dudzik)
23.10.2009 odbyły się w naszej szkole zawody latawcowe. Zostały one zorganizowane przez nauczyciela szkoły p. J. Saguna. Wzięło w nich udział sześć zespołów. Wszystkie latawce zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów. Oceniano estetykę, czas i wysokość lotu. Zawody były bardzo emocjonujące, a o zwycięstwo walczono do ostatniej chwili. Zawodników głośno dopingowali ich koledzy i koleżanki.
Wyniki:
I miejsce - Ewa Kowalska, Katarzyna Malinowska
II miejsce - Kamil Chrościcki, Sebastian Roszkowski
III miejsce - Anna Badalian, Ewa Błoszyńska

           NASZA SZKOŁA

S U K C E S Y    U C Z N I Ó W

           GMINA - POWIAT...
1 VI 2010r. uczennice z klasy III b odebrały w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nagrody w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym w związku z obchodami Dnia Książki. Magdalena Turecka (III miejsce) i Julita Felczuk (wyróżnienie) otrzymały z rąk Pani wicekurator Wiesławy Ćwiklińskiej pamiątkowe dyplomy i książki. (Mariola Sagun)


Dnia 25.05.2010r. odbyły się zawody II stopnia I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TURYSTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO zorganizowanego przez nauczycieli Zespółu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Po eliminacjach szkolnych do kolejnego etapu przeszły Agnieszka Białowąs kl. I d i Angelika Korolczuk kl. IIIc .
Po rozwiązaniu  testu, składającego się z 30 pytań wielokrotnego wyboru wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami udali się  na  autokarową wycieczkę integracyjną do Silvarium w Poczopku. W tym przepięknym  miejscu  zobaczyliśmy  Galerię Na Skraju Puszczy,  wewnątrz której  oglądaliśmy zwierzęta i rośliny, które występują zarówno w samym Poczopku jak i w całym województwie podlaskim.  Wędrując mijaliśmy przepiękną aleję drzew, którą leśnicy nazwali "Alejką Feng Shui",  Park Megalitów czyli wędrujące skały ( jest to zbiór potężnych głazów narzutowych ułożonych w formie celtyckiego kręgu lub w inny ciekawy sposób). Przemierzaliśmy  Leśne Wędrownice czyli  wyznaczone ścieżki, poprowadzone w taki sposób, by pokazać najpiękniejsze zakątki otaczających  lasów. Na zakończenie było ognisko. Po powrocie zostały przedstawione wyniki  i nastąpiło rozdanie przez organizatorów i sponsorów dyplomów i nagród laureatom I, II i III miejsca oraz nagród pocieszenia, rozdanie zaświadczeń i podziękowań.  
  Dnia 20 maja 2010r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym odbył się w ramach XVII Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym - Melpomena 2010 V Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. Wzięło w nim udział 34 recytatorów z gimnazjów z terenu powiatu białostockiego.
Wyniki:
I miejsce -  uczeń Gimnazjum w Zabłudowie, za recytację wiersza Sabiny Alicji Kowalewskiej pt. „Za serce kamieniem”
II miejsce -  uczennica Publicznego Gimnazjum w Gródku, za recytację wiersza Krystyny Koneckiej pt. „Noc”
II miejsce -  Eliza Kulikowska (Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym), za recytację wiersza Teresy Radziewicz pt. „Krew okazała się za gęsta”
 

XVII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym - Melpomena 2010

Po obejrzeniu 22 spektakli konkursowych, w dniach 17-19 maja 2010 roku, Jury postanowiło przyznać 5 nagród i 17 wyróżnień. Wśród nagrodzonych znaleźli sie również uczniowie naszej szkoły:

  • II nagroda w kategorii wiekowej "Młodzież" teatrowi "Klucz" za spektakl "Sen nocy letniej"
  • III nagroda w kategorii wiekowej "Dzieci" klasie IIa i IIb  za spektakl "Baśń o prawach dziecka"
  • wyróżnienie - teatrowi "Kluczyk" za bardzo dobrą grę zespołową w przedstawieniu "Smocza blaga"11.05.2010r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie wyników IV Gminnego Konkursu Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży„Barwy Folkloru” 2010. Z towarzyszeniem tańców i piosenek ludowych w wykonaniu dziecięcego zespołu ludowego „Jarzębinki” odbyło się wręczenie dyplomów i nagród. W konkursie wzięli udział uczniowie z ZS w Juchnowcu Górnym i ZS w Kleosinie. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym i Dyrektor ZS w Juchnowcu Górnym. Na konkurs wpłynęło 58 prac - 33 wycinanki i 25 prac wykonanych haftem krzyżykowym. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, IV-VI i gimnazjum.
Jury konkursowe przyznało:
trzy I miejsca w gimnazjum
wycinanka – Monika Popławska kl. II b, ZS w Juchnowcu Górnym
haft – Anita Szczytko kl. II b, ZS w Juchnowcu Górnym
Konrad Muszyński kl. II b, ZS w Juchnowcu Górnym
dwa I miejsca w kl. IV - VI
wycinanka – Karol Stasiewicz kl. IV b, ZS w Juchnowcu Górnym
haft – Aleksandra Jaroszuk kl. V b, ZS w Juchnowcu Górnym
I miejsce w kl. I- III
wycinanka – Patryk Mnich kl. I a, ZS w Kleosinie
Wyróżnienia (wycinanki):
ZS w Juchnowcu Górnym – Gabriela Stasiewicz kl. III a gim.,
Eliza Wojszko kl. IV b,
Magdalena Błoszyńska kl. III b, Michał Andruk kl. II b,
ZS w Kleosinie – Gabor Żukowski kl. I a, Kacper Perkowski kl. I a.
Wyróżnienia (haft):
ZS w Juchnowcu Górnym – Kamila Krasowska kl. II a gim., Katarzyna Dańko
kl. II b gim., Joanna Lepietuszko kl. II b gim., Magdalena Bohojło kl. II b gim., Bartłomiej Jaroszuk kl. II c gim., Edyta Domaszuk kl. V a, Anna Kowalczuk kl. II b.
 (Organizatorami konkursu byli nauczyciele ZS w Juchnowcu Górnym Jan Sagun i Małgorzata Skwarko).
Na początku roku szkolnego 2009/2010 zostały zgłoszone przez p. Marka Borcherta prace konkursowe uczniów gimnazjum z klas I-III na Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG.
III miejsce w województwie podlaskim zajęła uczennica klasy III c gimnazjum – Agata Antoniuk.
  30 marca 2010r. odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Książki w roku szkolnym 2009/2010. Głównym inicjatorem konkursu był Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku, a na terenie szkoły zorganizowała go pani Anna Truskolawska.
7 maja 2010r. podczas festynu z okazji Światowego Dnia Książki w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.
Z naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym III miejsce zajęła Magdalena Turecka, a wyróżnienia otrzymały: Julita Felczuk i Marta Kowalczuk. Dziewczynki są uczennicami klasy III b, a do konkursu przygotowała je wychowawczyni pani Bernadeta Mariola Sagun.
  27 kwietnia 2010 na stadionie Magnata Juchnowiec odbył się Turniej Orange Cup im.Marka Wielgusa
Nasza drużyna wygrała wynikiem 11:1 z drużyną z Nowego Aleksandrowa23 kwietnia 2010 r. w Dobrzyniewie Dużym odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Do turnieju zgłoszono 14 drużyn z terenu powiatu białostockiego.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Błażej Muszyński kl. Va, Mateusz Cimoch kl. VIa, Wojciech Sobolewski kl. VIa zajęła w nich II miejsce drużynowo w kategorii szkół podstawowych.
Jeszcze lepiej wypadliśmy w klasyfikacji indywidualnej:
II miejsce - Błażej Muszyński
III miejsce - Mateusz Cimoch
Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku! (Jan Sagun)
  23.04.2010r. odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie nagród przyznanych w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Razem z Ekoludkiem dbam o las i jego mieszkańców” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, który ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe. Konkurs był adresowany do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół naszej gminy. Jego celem było kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie na piękno przyrody i konieczność dbania o nią . W konkursie wzięły udział prace dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kleosinie, Szkoły Podstawowej w Księżynie i Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I grupa (kl. 0-I)
I miejsce – Anna Jamiołkowska (SP w Kleosinie), Julia Ancipiuk (SP w Kleosinie)
II miejsce – Maja Bednarek (SP w Kleosinie), Izabela Tarasiuk (ZS w Juchnowcu Górnym)
III miejsce – Weronika Cydzik (SP w Kleosinie)
wyróżnienia – Kinga Jastrzębska, Weronika Stasiewicz i Izabela Zalewska (ZS w Juchnowcu Górnym) Julia Miezio i Weronika Łapińska (Przedszkole w Kleosinie) Kacper Zaczeniuk (SP w Księżynie)
II grupa (kl. II-III)
I miejsce – Agata Brzozowska (ZS w Juchnowcu Górnym)
II miejsce – Julita Markiewicz (ZS w Juchnowcu Górnym)
III miejsce – Julita Felczuk (ZS w Juchnowcu Górnym)
wyróżnienia – Anna Kowalczuk i Julia Redlińska (ZS w Juchnowcu Górnym)

Organizatorki konkursu:   Anna Wysocka-Borys i Mariola Sagun

  20 kwietnia 2010 w Choroszczy odbyły się Powiatowe Biegi przełajowe LZS .Szkołę reprezentowała drużyna SP ( 20 osób) i Gimnazjum (9 osób). W klasyfikacji końcowej drużyna dziewczyn i chłopców z gimnazjum uplasowała się na III miejscu, dziewczęta z SP zajęły V miejsce a chłopcy VI.
Najlepsze miejsca indywidualne to:
SP
I miejsce-Monika Wiesław
II miejsce –Anna Badalian
IV miejsce –Karol Stasiewicz
VI miejsce-Kamil Chrościcki
GIMNAZJUM
IV miejsce-Agata Antoniuk
IV miejsce –Katarzyna Śliwowska
VI miejsce-Kacper Ziółkowski
VI miejsce –Kamil Maksiewicz
  10 kwietnia 2010 w Turośli odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego indywidualnych biegach przełajowych . W zawodach wystartowała Monika Wiesław.
  30 marca 2010 w Wasilkowie odbyły się Mistrzostwa Grupy Południowej w indywidualnych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów : Monika Więsław, Kamil Chrościcki, Karol Stasiewicz, Patrycja Zajkowska.
Monika Więsław zajmując VIII miejsce awansowała do Mistrzostw Województwa Podlaskiego
  17.03.2010 r. w Zespole Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym odbył się  międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną „Kraje anglojęzyczne”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas gimnazjalnych z 4 szkół: z Choroszczy, Jaświł, Juchnowca Górnego i Suraża. Wśród nadesłanych prac Jury w składzie p. Barbara Cylwik, p. Teresa Radziewicz, p. Dorota Staleńczyk, oraz p. Iwona Szczerbińska przyznało nagrody 6 uczniom. Uczeń naszej szkoły Dawid Kosiński zajął drugie miejsce.
20.02.2010 r. w Szczuczynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS Kadetów, Kadetek, Młodzików i Młodziczek zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Szczuczyna.
Nasza drużyna zajęła II miejsce w klasyfikacji klubowej. Oto miejsca naszych zawodników:
Mateusz Moniuszko - III miejsce,
Stasiewicz Tomasz - I miejsce,
Czaus Dawid – I miejsce,
Stasiewicz Karol – I miejsce,
Trofimczuk Mateusz - I miejsce
Roszkowski Sebastian – II miejsce,
Opryszczko Przemysław - II miejsce,
Maciej Matys – III miejsce.
11 lutego 2010 r. odbył się stopień rejonowy Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Dawid Badalian z kl. VI b.
10 lutego 2010 r. odbył się stopień rejonowy Konkursu Historycznego dla uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Dawid Badalian z kl. VI b.
10 lutego 2010 r. odbył się stopień rejonowy Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Jakub Korzeniecki z klasy III b i Mariusz Kulikowski z klasy III c.
9 lutego 2010 r. odbył się stopień rejonowy Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Karolina Malinowska z klasy VI a.

14 stycznia 2010 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej odbył się finał I Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych pod patronatem między innymi Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego; Księdza Andrzeja Sadowskiego Proboszcza Parafii Św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej; Pana Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP; Pana Jerzego Kiszkiela Kuratora Oświaty w Białymstoku; Pana Andrzeja Jurczaka Wójta Gminy Turośń Kościelna.
Łącznie w eliminacjach festiwalu wzięło udział około 3,5 tysiąca uczniów
z ponad 100 szkół całego województwa. W finale naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów. Zdobyli oni następujące miejsca w kategorii klas 0-III:
konkurs „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi wyśpiewane”
wyróżnienie - Julia Grzywińska z kl. IIb, Dominika Sałacińska z kl. Ia
konkurs „Boże Narodzenie w Poezji i Prozie”
II miejsce - Jakub Krasowski z kl. IIa
24 stycznia 2010r. w Kościele Parafialnym w Niewodnicy Kościelnej odbył się uroczysty koncert laureatów Festiwalu połączony z prezentacją prac plastycznych. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. (Mariola Sagun)

Grupa teatralna Kluczyk wzięła udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek organizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Białostockiej, Wydział Katechetyczny, MDK oraz BOK pod honorowy patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kiszkiela. Jasełka „W drodze do Betlejem” zyskały uznanie jury i otrzymały główną nagrodę w kategorii szkół podstawowych. W czwartek 17 grudnia 2009 r. na scenie Kina Forum Laureaci zaprezentowali nagrodzone spektakle. Przedstawienie powstało pod okiem p. Teresy Radziewicz, która jest instruktorem Kluczyka i autorką scenariusza jasełek oraz p. Agaty Pućkowskiej.
  Sukcesy młodych zapaśników LUKS : „Amator”
V turniej Nadziei Olimpijskich w zapasach młodziczek, młodzików i juniorów Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach
Turniej odbył się 12.12.2009 r. w Suwałkach . Nasz klub był reprezentowany przez siedmiu zapaśników, oto miejsca jakie zajęli w swoich kategoriach:
Mini – zapasy
Karol Stasiewicz - I miejsce,
Sebastian Roszkowski – II miejsce,
Mateusz Trofimczuk - III miejsce.
Młodzicy
Tomaz Stasiewicz – I miejsce,
Mateusz Moniuszko – III miejsce,
Przemysław Opryszczko – III miejsce,
Maciej Matys - V miejsce.
  2.12.2009r.odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego szkół podstawowych w badmintonie chłopców.
Nasza drużyna w składzie: Błażej Opryszczko, Błażej Rynkiewicz, Kamil Chrościcki, Michał Bogdanowicz zdobyła brązowy medal i zajęła trzecie miejsce w województwie podlaskim.
  1.12.2009r.odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego szkół podstawowych w badmintonie dziewcząt.
Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Jaroszuk, Klaudia Wakuła, Sylwia Litwiejko, Edyta Domaszuk zdobyła brązowy medal i zajęła trzecie miejsce w województwie podlaskim.

30.11.2009r. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (20 uczniów) wzięli udział w konkursie plastycznym „Nalepka niezapominajka” zorganizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną „Brama na bagna” z siedzibą w Strękowej Górze. Konkurs odbył się w ramach projektu „Zrównoważony rozwój wsi – działajmy razem”. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymały uczennice klasy Ib gimnazjum: Urszula Chrościcka i Eliza Kulikowska.
  16.11.2009 na boisku szkoły podstawowej nr.32 w Białymstoku odbył się Finał Gimnazjady grupy południowej w badmintonie dziewcząt.
Naszą szkołę reprezentowały : Agnieszka Matys, Aneta Panasewicz , Justyna Rynkiewicz, Martyna Jarmoc.
Nasza drużyna zajęła w klasyfikacji końcowej czwarte miejsce.
12.11.2009 r. w Kleosinie odbył się finał grupy południowej Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych w Badmintonie. Zespół w składzie: Aleksandra Jaroszuk, Klaudia Wakuła, Sylwia Litwiejko i Edyta Domaszuk wywalczył w kategorii dziewcząt II miejsce, zaś grupa : Błażej Opryszczko, Błażej Rynkiewicz, Kamil Chrościcki i Michał Bogdanowicz I miejsce w kategorii chłopców. Obie drużyny zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego.
  Dnia 7 listopada 2009 r. odbył się w Białymstoku Otwarty Turniej Dzieci w Zapasach w stylu klasycznym „Zapasy dla wszystkich”. Nasz klub reprezentowali i zajęli odpowiednio:
Karol Stasiewicz - I miejsce
Mateusz Trofimczuk - II miejsce
Dawid Czaus - III miejsce
  6-8.11.2009 r. w Zamościu odbył się Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w Badmintonie . W zawodach brało udział 15 klubów z całej Polski.
LUKS AMATOR JUCHNOWIEC zajął I miejsce w kategorii: dzieci starsze chłopcy oraz IV miejsce w klasyfikacji generalnej.
Największe sukcesy indywidualne zajmując III miejsce odnieśli: Kamil Chrościcki i Błażej Rynkiewicz.
Na sukces naszego klubu zapracowali również: Edyta Domaszuk, Dawid Klej, Błażej Opryszczko, Jakub Półtarzycki, Aleksandra Jaroszuk, Klaudia Wakuła oraz Sylwia Litwiejko.
  6 listopada 2009 r. - Odbyły się eliminacje Podlaskiego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, w których wzięła udział grupa teatralna KLUCZ ze spektaklem "Takie zwykłe przedstawienie". Jury zakwalifikowało teatr z Juchnowca do wojewódzkiego finału, który odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2009 r. w Białostockim Teatrze Lalek. W skład grupy wchodzą: Urszula Chrościcka, Izabella Danowska, Edyta Domaszuk, Krzysztof Domaszuk, Eliza Kulikowska, Magdalena Łapucka, Mateusz Maciejczuk, Adrian Ostrowski, Justyna Rynkiewicz, Jolanta Siemaszko, Bartłomiej Więsław, Monika Więsław, Dominika Zubrzycka, Paweł Zubrzycki. Gratulacje!
  Dnia 5 listopada w Szkole Podstawowej w Księżynie odbyła się Gimnazjada Powiatu Białostockiego w Badmintonie. Nasze Gimnazjum reprezentowały: drużyna dziewcząt i chłopców a składzie:
Dziewczęta:
1. Agnieszka Matys
2. Aneta Panasewicz
3. Justyna Rynkiewicz
4. Martyna Jarmoc
Chłopcy :
1. Paweł Muszyński
2. Rafał Andruk
3. Bartłomiej Moniuszko
4. Damian Kondraciuk
Drużyna dziewcząt awansowała do zawodów grupy.
  Dnia 4 listopada w Szkole Podstawowej w Księżynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Białostockiego Badmintonie. Drużyna chłopców i dziewcząt naszej szkoły awansowała do Mistrzostw Grupy południowej.
Skład drużyn:
Dziewczęta:
1. Klaudia Wakuła
2. Sylwia Litwiejko
3. Aleksandra Jaroszuk
4. Edyta Domaszuk
Chłopcy :
1. Błażej Opryszczko
2. Dawid Klej
3. Błażej Rynkiewicz
4. Kamil Chrościcki
  3- 4.10.2009 r. w Białymstoku odbył się Ogólnopolski Indywidualny Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych. Nasz klub reprezentowali:
1. Błażej Rynkiewicz – zajął indywidualnie IV miejsce
2. Patryk Klej
3. Jakub Półtarzycki
4. Dawid Klej
5. Edyta Domaszuk
6. Sylwia Liwiejko
7. Klaudia Wakuła
W końcowej klasyfikacji nasz klub został sklasyfikowany na V miejscu.
  26 października na murawie stadionu Magnat Juchnowiec odbył się Półfinał Grupy Południowej w Piłce Nożnej SP, startowały 4 drużyny i zajęły odpowiednio miejsca:
1.Czartajew
2.Mońki
3.Juchnowiec
4.Bielsk Podlaski
  21 października w Wasilkowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu białostockiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych SP. Nasza szkołę reprezentowało 16 uczniów, do finału grupy zakwalifikowały się 3 osoby:
1. Monika Więsław
2.Karol Stasiewicz
3.Kamil Chrościcki
  9 października w Wasilkowie odbył się Finał Grupy Południowej w Sztafetowych biegach Przełajowych SP. Drużyna chłopców z naszej szkoły w klasyfikacji końcowej uplasowała się na 10 miejscu, pokonując 12 drużyn
  8 października na leśnych trasach supraskiego lasu odbyły się Mistrzostwa Grupy Południowej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Na zawodach startowali;
1.Agata Antoniuk
2.Katarzyna Śliwowska
3.Kamil Maksiewicz
  6 października w Czarnej Białostockiej został rozegrany finał powiatu białostockiego w turnieju piłki nożnej SP. Podopieczni Wojciecha Rogowskiego rozegrali 2 mecze i awansowali do półfinału grupy południowej, którego organizatorem była nasza szkoła.


6.10.2009  w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, w Kleosinie, odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielskiej "Life is a song". Uczestnikami byli uczniowie z Gimnazjum w Mońkach, Supraślu, Kleosinie i Juchnowcu Górnym. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice:  
- Agata Olendzka z klasy III a, która zajęła I miejsce wykonując piosenkę Celine Dion pt. My heart will go on,
-
 Jolanta Siemaszko z klasy I c, która otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki Mandy Moore pt. Only hope.
(Dorota Staleńczyk)

 
29 września w Księżynie odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe im. Ks. Michała Sopocki. Naszą szkołę reprezentowało 45 uczniów. Najlepsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli;
Daniel Kiercul - 2 miejsce
Karol Stasiewicz - 3 miejsce
Monika Wiesław - 4 miejsce
Kamil Chrościcki – 6 miejsce
Katarzyna Śliwowska – 3 miejsce
Agata Antoniuk – 2 miejsce
  28 września na stadionie w Juchnowcu Dolnym byliśmy organizatorami turnieju eliminacyjnego Igrzysk Powiatu Białostockiego w piłce nożnej. W zawodach startowały 3 drużyny :Michałowo, Juchnowiec i Czarna Białostocka. Do dalszych rozgrywek awansowały szkoły z Czarnej białostockiej i Juchnowca. W skład naszej drużyny wchodzili następujący uczniowie:
1.Wojewódzki Michał
2. Maliszewski Mateusz
3.Matys Maciej
4.Bogdanowicz Michał
5.Kuczyński Szymon
6.Kiercul Daniel
7.Kowalski Tomasz
8.Dąbrowski Hubert
9.Cimoch Mateusz
10.Opryszczko Błażej
11.Korolczuk Jakub
12.Kuczyński Adrian
  24 września w Wasilkowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Białostockiego białostockiego sztafetowych biegach przełajowych. Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 6 miejsce , tym samym awansowała do zawodów grupy.23 września w Supraślu odbyła się Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach startowało ok. 250 osób. Z naszego gimnazjum startowało 15 osób, 7 dziewcząt i 8 chłopców. Do zawodów grupy awansowało 14 pierwszych zawodników z poszczególnych grup wiekowych. Naszą szkołę w zawodach grupy reprezentować będą:
1.Justyna Rynkiewicz uczennica klasy I
2.Katarzyna Śliwowska uczennica klasy II
3.Agata Antoniuk uczennica klasy III
4.Kamil Maksiewicz uczeń klasy II
 

GRATULUJEMY !Informacje dotyczące sukcesów sportowych dostarczyła mgr Elżbieta Jaroszuk.

strona główna