strona główna

ROK SZKOLNY 2008/2009            

   W Zespole Szkół uczy się łącznie 506 uczniów:

   Samorząd uczniowski szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (prezentacja wykonana przez opiekuna samorządu - p. Alicję Borchert)


    S U K C E S Y    U C Z N I Ó W  

     NASZA SZKOŁA

29 maja 2009 roku odbył się II Szkolny Konkurs Piosenki Zagranicznej. Celem konkursu było rozpowszechnienie piosenki zagranicznej, wyzwolenie inwencji twórczej uczestników oraz wdrażanie do swobodnego prezentowania swoich umiejętności. Organizatorami konkursu były panie - Agnieszka Kosińska i Dorota Staleńczyk. W konkursie wzięło udział trzech solistów i trzy zespoły. Wykonawców oceniała komisja w składzie: p. Iwona Dudzik, p. Agnieszka Kosińska i p. Dorota Staleńczyk. Laureatką została uczennica klasy II a gimnazjum - Agata Olendzka, która wykonała utwór pt. "My heart will go on" Celine Dion. II miejsce zajęła Izabella Danowska z kl. VI a, za zaśpiewanie piosenki pt. "Love story" Taylor Swift, a miejsce III zajęła Jolanta Siemaszko, również z klasy VI a, wykonując utwór Hillary Duff pt. "What dreams are made off". Komisja wyróżniła również duet w składzie Urszula Chrościcka i Magdalena Łapucka z kl. VI a za utwór Demi Lorato i Joe Jonas pt. "This is me". Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.

Dorota Staleńczyk

  19. maja 2009 r. - konkurs plastyczny p.t. "MOJE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ" - szkoła podstawowa.
   Wyniki:
I miejsce: Diana Piłaszewicz kl. Vb, Karol Lewko kl. IVb;
II miejsce: Monika Korzeniecka kl. IVa, Bartłomiej Olchowik kl. IVa;
III miejsce: Anna Cupryk kl. Va, Ewa Błoszynska kl. IVb;
wyróżnienia: Sylwia Litwijko kl. IVa, Adrian Kuczyński kl. IVa, Aleksandra Jaroszuk kl. IVb, Eliza Komenda kl. Va, Dominika Zubrzycka kl. IVa, Edyta Domaszuk kl. IVa, Klaudia Wakuła kl. IVb;
  19. maja 2009 r. - konkurs plastyczny p.t. "MOJE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ" - gimnazjum.
  Wyniki:
I miejsce: Marlena Kamińska kl. Ic;
II miejsce: Diana Górska kl. Ia;
III miejsce: Joanna Lepituszko kl. Ib;
wyróżnienia: Monika Popławska kl. Ib, Bartłomiej Jaroszuk kl. Ic, Anna Skorulska kl. Ia;
 

14. maja 2009 r. w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki odbył się IX Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży (organizatorka konkursu nauczyciel bibliotekarz p. Agnieszka Zajkowska). W konkursie skierowanym do uczniów gimnazjum wzięło udział 16 recytatorów. Zwycięzcy konkursu zostali zakwalifikowani do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży, który odbędzie się w ramach XVI Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym - Melpomena 2009.
  Wyniki:
I miejsce: Agata Olendzka kl. IIa gim. i Karolina Skorulska kl. IIIa gim.
II miejsce: Adrianna Płońska kl. IIIc gim.
III miejsce: Paulina Antoniuk kl. IIIa gim.

  30. kwietnia 2009 r. - konkurs plastyczny na plakat p.t. "Bezpieczeństwo na drodze". W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas I-III gimnazjum.
  Wyniki:
I miejsce: Diana Górska kl. Ia, Dominika Puchalska kl. Ia;
II miejsce: Monika Popławska kl. Ib, Katarzyna Korolczuk kl. Ib;
III miejsce: Kamila Szymanowska kl. Ib, Joanna Lepietuszko kl. Ib;
  30. kwietnia 2009 r. - konkurs plastyczny na plakat p.t. "Bezpieczeństwo na drodze". W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas IV-VI sp.
   Wyniki:
I miejsce: Anna Silwon kl. Vb;
II miejsce: Jakub Półtarzycki kl. IVb;
III miejsce: Monika Korzeniecka kl. IVa;
wyróżnienia: Aleksandra Jaroszuk kl. IVb, Agnieszka Gaińska kl. Va;
 

27. kwietnia 2009r. w naszej szkole odbył się nietypowy konkurs ortograficzny klas IV – VI. Udział w nim wzięły dwuosobowe reprezentacje klas. Zwycięstwa nie zapewniała tylko wiedza ortograficzna. Potrzebna także była wiedza ogólna, przyrodnicza i sprawność fizyczna. Niezwykle ważny był łut szczęścia – żeby zdobyć punkty należało... zatopić statek. W tym momencie wyjaśnia się owa „nietypowość” konkursu – reprezentacje klas rywalizowały między sobą grając w statki. Najlepiej w statki strzelali:

  1. kl. IVa (Edyta Domaszuk, Gabriel Ignaciuk),
  2. kl. VIa (Izabella Danowska, Martyna Jarmoc)
  3. kl. Va (Elżbieta Gawinek, Marcin Korzeniecki) oraz kl. Vb (Agnieszka Bogusłowicz, Szymon Kuczyński).
 

Obchody Dnia Ziemi 2009 „Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT”  (Katarzyna Chrościcka)

1.W dniach 31.03.- 4.04.2009r. odbyły się klasowe eliminacje konkursu ekologicznego. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki przeszli do kolejnego etapu konkursu. Dnia 16.04.2009r. odbył się drugi etap zmagań ekologicznych. Wyniki przedstawiają się następująco:
Szkoła podstawowa-13 uczestników
Najwyższe wyniki uzyskali:
1. Mateusz Maciejczuk kl. VI b 23p/30p
2. Beata Hryniewicz kl. V a 21p
3. Paweł Muszyński kl. VI a 18p
Gimazjum-20 uczestników
Najwyższe wyniki 25p/28p uzyskali:

1. Krzysztof Cylwik kl. III a
2. Monika Lewko kl. III b
3. Adrianna Płońska kl. III c

2. W dniach 6.04.- 20.04.2009r. uczniowie klas I i II gimnazjum na lekcji geografii i na zajęciach koła ekologicznego opracowali hasło szkolnych obchodów Dnia Ziemi 2009 „Energia odnawialna nadzieją dla klimatu”. Chętni uczniowie, wykonali prace plastyczne i prezentacje komputerowe ilustrujące hasło. Jury biorąc pod uwagę kryteria oceny prac (zgodność z hasłem, pomysłowość, staranność) przyznała:
za prace plastyczną:
I miejsce -Marlenie Kamińskiej kl. I c
II miejsce- Sylwii Ostrowskiej kl. II a
III miejsce-Annie Drozdowskiej kl. II c
III miejsce - Magdalenie Grygoruk kl. I c

za prezentację komputerową:
I miejsce- Dianie Górskiej I a
II miejsce- Magdalenie Jacewicz kl. II b
III miejsce –Annie Skorulskiej kl. I a

3.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat: „Gdy jesteś dobry dla przyrody, jesteś dobry dla innych”. Założeniem konkursu było między innymi zainteresowanie problemem ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. 17.04.2009r. jury oceniło prace i przyznało wyróżnienia:
Karolinie Skorulskiej kl. III a.
Aleksandrze Cylwik kl. III a
Agacie Olendzkiej kl. II a
Dominice Lewko kl. II c

4.Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno- plastyczny organizowany przez Zarząd Główny TPD pod hasłem „DBAM O „PIĘKNO MEGO DOMU – ZIEMI2009” Temat konkursu: „Woda- najcenniejszy dar dla życia na Ziemi” Konkurs miał na celu kształtowanie humanitarnej postawy dzieci i młodzieży wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI SP i I-III gimnazjum.
Komisja konkursowa 20.04.2009r. oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
Szkoła podstawowa:
I miejsce – Anna Silwon klasa V b
II miejsce – Paweł Muszyński klasa VI a
III miejsce – Paula Brzozowska klasa VI a
Wyróżnienia:
Elżbieta Gawinek klasa V a
Weronika Lewko klasaVI a
Eliza Kulikowska klasa VI b
Gimnazjum
I miejsce - Piotr Mojsak klasa II a
II miejsce – Małgorzata Lewko klasa III b
III miejsce – Magdalena Wakuła klasa III a
Wyróżnienia:
Patrycja Maksiewicz klasa III c
Agata Antoniuk klasa II c

  20. kwietnia 2009 r. - konkurs szkolny "Portret Księdza"
   Wyniki:
Prace rodzinne
I miejsce: Katarzyna, Julia, Mariusz Redlińscy,
II miejsce: Tomasz i Karol Sobolewscy,
III miejsce: Aleksandra i Bartłomiej Jaroszukowie;
Prace indywidualne
I miejsce: Dominika Kołodziejczyk kl. V sp,
II miejsce: DGabriela Stasiewicz kl. II gim.
  20. kwietnia 2009 r. uczniowie klas drugich i trzecich kształcenia zintegrowanego uczestniczyli w konkursie na prace pisemną na temat "Moja przygoda z Ekoludkiem". W konkursie wzięło udział 20 uczniów.
   Wyniki:
I miejsce: Dominik Markiewicz kl. IIIb;
II miejsce: Kamil Chrościcki kl. IIIa;
III miejsce: Luiza Szaruta kl. IIb, Sebastian Kondraciuk kl. IIIa;
wyróżnienia: Aniela Gryc kl. IIIb, Angelika Kuczyńska kl. IIa, Natalia Kutyłowska kl. IIIa, Katarzyna Malinowska kl. IIIa, Agnieszka Ostrowska kl. IIb;
  16.04.2009 r. - eliminacje szkolne XXII Małego Konkursu Recytatorskiego "Baje bajki, bajeczki..." dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych.
  Wyniki:
klasy I-III
I miejsce: Dominik Markiewicz kl. IIIb;
II miejsce: Kamil Chrościcki kl. IIIa;
III miejsce: Julia Grzywińska kl. Ib, Piotr Skarżyński kl. Ib;
wyróżnienia: Miłosz Ogrodnik kl. IIa, Szymon Podoba kl. IIIb;
klasy IV-VI
I miejsce: Adrian Badalian kI. Vb, Dominika Zubrzycka kl. IVa;
II miejsce: Urszula Chrościcka kl. VIa, Jakub Półtarzycki kl. IVab;
III miejsce: Gabriel Ignatiuk kl. IVa, Aleksandra Jaroszuk kl. IVb;
wyróżnienia: Izabella Danowska kl. VIa; Monika Korzeniecka kl. IVa, Michał Mańkowski kl. VIc;
 

06.04.2009 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Prawa człowieka w Twoich oczach". Wystawę prac konkursowych można obejrzeć w łączniku szkolnym.
  Komisja w składzie: p. Aneta Białous, p Dorota Staleńczyk, p. Iwona Dudzik, p. Małgorzata Dakowicz wyłoniła zwycięzców:
I miejsce:
Paulina Siemaszko kl. IIIc;
II miejsce: Paweł Bartoszewicz kl. IIIc;
III miejsce: Paulina Wołosik kl. IIIb, Aleksandra Cylwik kl. IIIa;
wyróżnienia: Dawid Kosiński kl. IIa, Elzbieta Piskorz kl IIIb.

 

W marcu odbył się po raz pierwszy wśród uczniów klas II i III szkoły podstawowej konkurs w formie pisemnej. Dwudziestu uczniów pisało wielozdaniową wypowiedź w oparciu o historyjkę obrazkową, promującą zachowania prozdrowotne. Organizatorkami konkursu były p. Mariola Sagun i pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Stasiewicz. Prace oceniała nauczycielka języka polskiego p. Anna Borowska.
  Wyniki są następujące:
I miejsce: Patrycja Zajkowska z kl. IIIb;
II miejsce: Marta Kowalczuk z kl. IIb;
III miejsce: Agnieszka Ostrowska z kl. IIb.

  23.01.2009 r. - "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga" - konkurs plastyczny.
  Wyniki:
I grupa (6-8lat)
I miejsce: Adrian Korytkowski kl. IIa;
II miejsce: Marta Kowalczuk kl. IIb;
III miejsce: Natalia Markiewicz kl. IIb;
wyróżnienia: Laura Magnuszewska kl. IIb, Aleksandra Gierej kl. IIa;
II grupa (9-12 lat)
I miejsce: Kamil Chrościcki kl. IIIa;
II miejsce: Klaudia Modzelewska kl. Va;
III miejsce: Sebastian Kondraciuk kl. IIIa;
wyróżnienia: Beata Szmurło kl. IIIb, Sylwia Wysocka kl. IVa;
III grupa (gimnazjum):
I miejsce: Joanna Lepietuszko kl. Ib;
  23.01.2009 r. - eliminacje szkolne konkursu geograficznego pt. "Kontynenty świata. Australia i Oceania".
  Do finału zakwalifikowało się 4 uczniów, zajmując następujące miejsca:
I miejsce: Adrianna Płońska kl.IIIc, Paulina Antoniuk kl. IIIa;
II miejsce: Paulina Siemaszko kl. IIIc;
III miejsce: Agata Antoniuk kl. IIc;
  10.01.2009 r. - konkurs pt. "Moda polska na przezstrzeni dziejów X-XIX w."
  Wyniki konkursu:
I miejsce: Krzysztof Suchowierski;
II miejsce: Urszula Chrościcka, Paulina Szekalska;
III miejsce: Kinga Romanowska, Paulina Kozub;
wyróżnienia: Izabella Danowska, Paula Brzozowska;
  10.01.2009 r. - konkurs pt. "Historia oręża polskiego X w. - 1945 r."
  Wyniki konkursu:
I miejsce: Krzysztof Suchowierski;
II miejsce: Daria Bujnowska, Przemysław Opryszczo;
III miejsce: Paweł Muszyński, Paweł Zubrycki;
9 stycznia 2009 r. na poziomie klas IV-VI odbyły się szkolne eliminacje do gminnego konkursu recytatorskiego „Boże Narodzenie w poezji”. Udział w nich wzięło 19 uczniów. Po wysłuchaniu wspaniałych recytacji komisja (p. Małgorzata Dzitowska, p. Anna Kieczka, p. Marek Muszyński) przyznała pierwsze miejsce ex aequo trzem uczennicom: Dominice Zubrzyckiej (kl. IVa), Izabelli Danowskiej (kl. VIa), Paulinie Andruk (kl. VIc). Wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Olchowik (kl. IVa).
Laureaci pierwszego miejsca będą reprezentować naszą szkołę na szczeblu gminnym. (Anna Borowska)7 stycznia 2009 roku odbył się szkolny etap Gminnego Przeglądu "Boże Narodzenie w muzyce i poezji".
W konkursie recytatorskim wzięło udział 19 uczniów z klas 0 - III.
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Joanna Kuczyńska kl. Ia
II miejsce: Julia Grzywińska kl. Ib
III miejsce: Jakub Krasowski kl. Ia
W konkursie kolęd wzięło udział 22 uczniów z klas 0 - III.
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Dominika Sałacińska kl. 0
II miejsce: Agnieszka Ostrowska kl. IIb
III miejsce: Piotr Skarżyński kl. Ib16.12.2008 r. - szkolny etap Konkursu na najładniejszą szopkę podlaską "Nasza nadzieja w Betlejem".
   Wyniki konkursu:
Kategoria: do 10 lat
I miejsce: Magdalena Turecka kl. IIb
II miejsce: Julita Felczuk kl. IIb
III miejsce: Maria Chomik kl. IIb
Kategoria: 10-12 lat
I miejsce: Ewa Błoszyńska kl. IVb
II miejsce: Izabela Kazuczyk kl. IVb
III miejsce: Marlena Felczuk, Aleksandra Jaroszuk, Klaudia Wakuła kl. IVb
Kategoria: powyżej 12 lat
I miejsce: Bartłomiej Jaroszuk kl. Ic gim.
II miejsce: Jakub Korzeniecki kl. IIb gim.
Kategoria: praca rodzinna
I miejsce: Państwo Stasiewiczowie
II miejsce: Natalia Markiewicz z kl. IIb z Rodziną
III miejsce: Mateusz Piskorz z kl. II b z Rodziną
15.12.2008 r. - "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY" - konkurs plastyczny.
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Magdalena Kołodziejczyk kl. IIb, Agnieszka Matys kl. IIa;
II miejsce: Marzena Olendzka kl. IIa, Gabriela Stasiewicz kl. IIa, Agnieszka Filipczuk kl. IIIc;
III miejsce: Kamil Panasewicz kl IIIa, Mateusz Olendzki kl. IIa, Patryk Domaszuk kl. IIc, Mateusz Kulikowski kl. IIIb;
wyróżnienia: Adrianna Płońska kl. IIIc, Mateusz Kowalczuk kl. IIIc, Agata Antoniuk kl. IIc, Paweł Bartoszewicz kl. IIIc;
  12.12.2008 r. - KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA.
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Aleksandra Jaroszuk kl. IVb;
II miejsce: Gabriel Ignaciuk kl. IVa;
wyróżnienia: Bożena Lubecka kl. IVa, Anna Badalian kl. IVb;
  10.12.2008 r. - konkurs plastyczny pt. "BOMBKA ŚWIĄTECZNA".
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Małgorzata Olendzka kl. Va, Paweł Muszyński kl VIa;
II miejsce: Krzysztof Domaszuk kl. VIc, Jolanta Siemaszko kl. VIa;
III miejsce: Tomasz Stasiewicz kl. VIa, Szymon Kuczyński kl. Vb;
wyróżnienie: Paula Brzozowska kl. VIa;
  25.11.2008 r. - "Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT" - konkurs na najładniejszą figurkę lub płaskorzeźbę boga egipskiego, greckiego lub rzymskiego.
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Anna Silwon, Piotr Lepituszko;
II miejsce: Michał Bogdanowicz, Elżbieta Gawinek;
III miejsce: Wojciech Korolczuk, Anna Cupryk;
wyróżnienie: Krzysztof Bisz;
  28.10.2008 r. - konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum "BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ". Organizatorzy: p. Anna Kieczka, p. Marek Muszyński. Konkurs został przeprowadzony we współpracy z nauczycielami języka polskiego: p. Barbara Klimaszewską, p. Teresą Radziewicz, p. Anną Borowską i p. Alicją Borchert.
   Wyniki konkursu:
Klasy IV-VI sp:
I miejsce: Szymon Ziółkowski kl. VIb;
II miejsce: Elzbieta Gawinek kl. Va;
III miejsce: Martyna Jarmoc kl. VIa;
wyróżnienia: Anna Cupryk kl. Va, Małgorzata Klimiuk kl. VI b, Weronika Lewko kl. VIa;
Gimnazjum:
I miejsce: Dawid Kosinski kl. IIa;
II miejsce: Dominika Lewko kl. IIc;
III miejsce: Jakub Korzeniecki kl. IIb;
wyróżnienia: Sylwester Łepkowski kl. IIb.
 

Konkurs plastyczny "Dary przyrody" (październik 2008 r.) przeznaczony był dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej. Dzieci wykonały prace o jesieni stosując różne techniki plastyczne (organizator - p. Małgorzata Skwarko).
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Marta Kowalczuk kl. IIb, Magdalena Błoszyńska kl. IIb, Kinga Zalewska kl. IIb;
II miejsce: Ewa Błoszyńska kl. IVb;
III miejsce: Patrycja Zajkowska kl. IIIb, Julita Markiewicz kl. IIb;
wyróżnienia: Karol Bazyluk kl. IIb, Jacek Bycul kl. IIb, Kamila Lubecka kl. IIb.

  17.10.2008.r. - Quiz Wiedzy o ks. Jerzym Popiełuszce
   Wyniki konkursu:
I miejsce: Kamil Chrościcki kl. IIIa;
II miejsce: Ewa Kowalska kl. IIIb, Aniela Gryc kl. IIIb, Katarzyna Malinowska kl. IIIa;
III miejsce: Mateusz Gawinek kl. IIIa;

15.10.2008 r. - konkurs plastyczny pod hasłem "Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią".
Wyniki:
I grupa (klasy I-III sp):
I miejsce: Mateusz Ramotowski kl. IIIa;
II miejsce: Agnieszka Ostrowska kl. IIb;
III miejsce: Kamil Chrościcki kl. IIIa;
II grupa (klasy IV-VI) sp:
I miejsce: Marta Skorulska kl. VIc;
II miejsce: Martyna Mierzwińska kl. Va;
III miejsce: Adrian Kuczyński kl. IVa;
III grupa (gimnazjum):
I miejsce: Paweł Bartoszewicz kl. IIIc;
II miejsce: Patrycja Maksiewicz kl. IIIc;
III miejsce: Agnieszka Lewko kl. IIIc;
IV grupa (rodzeństwa):
I miejsce: Elżbieta i Mateusz Piskorz;
II miejsce: Monika i Marcin Korzenieccy

Europejski Dzień Języków jest obchodzony 26 września. Co roku w naszej szkole z tej okazji organizowane są różne konkursy i imprezy. W tym roku nauczyciele języka angielskiego, p. Iwona Szczerbińska i p. Agnieszka Kosińska, zorganizowały konkurs dla klas IV-VI na plakat zachęcający do nauki języka obcego oraz konkurs na wykonanie słowniczka obrazkowego dla klas II-III SP. 25 września komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
W kategorii plakat:
I miejsce: Jakub Kosiński kl. IV,
II miejsce: Monika Korzeniecka kl. IV,
III miejsce: Weronika Lewko kl. VI,
W kategorii słowniczek:
I miejsce: Julia Woźniuk kl. III,
II miejsce: Kamil Chrościcki kl. III,
III miejsce: Natalia Markiewicz kl. II,
wyróżnienia: Dawid Czaus kl.  III, Angelika Kuczyńska kl. II,  Sebastian Kondraciuk kl. III.

      NASZA SZKOŁA

S U K C E S Y    U C Z N I Ó W

       GMINA - POWIAT...
15 czerwca 2009 roku - I miejsce w półfinale akcji "Tesco dla szkół i środowiska" w konkursie "Dbajmy o środowisko - to takie proste". Jury doceniło wiedzę, kreatywne podejście do tematu oraz zaangażowanie uczniów i opiekunów  zespołu (A. Wysocka i M. Dzitowska). Przyznano podwójną nagrodę - kamerę cyfrową oraz zakwalifikowanie się do Wielkiego Finału konkursu.
Na początku roku szkolnego 2008/2009 zostały zgłoszone przez p. Marka Borcherta prace konkursowe uczniów gimnazjum z klas I-III na Ogólnopolski Konkurs Historyczny. III miejsce w województwie zajęła uczennica klasy III b gimnazjum – Elżbieta Piskorz ( I i II miejsca nie przyznano).
III miejsce w Konkursie literackim dla młodzieży "Dom, Rodzina, Ojczyzna".
Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim dla Bartka Ziółkowskiego za opowiadanie "Czarodziej Zielarz".
W dniu 23 kwietnia 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu skierowanego do samorządów uczniowskich na projekt obchodów Światowego Dnia Książki. Grupa teatralna „Kluczyk”, której instruktorem jest p. Teresa Radziewicz, zaproszona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, uświetniła uroczystości spektaklem „Kot w butach”.
  29 kwietnia 2009 r. w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbyły sie eliminacje gminne XXII Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych "Baje, bajki, bajeczki...".
Na poziomie klas IV-VI zwyciężyła uczennica kl. IVa naszej szkoły Dominika Zubrzycka, zaś Anna Badalian z kl. IVb otrzymała wyróznienie.
  28 kwietnia 2009 r. w Kleosinie odbył się VIII Gminny Konkurs Ortograficzny. Wzięło w nim udział 14 uczniów naszej szkoły. Czterech z nich odniosło znaczące sukcesy:
na poziomie kl. IV: III m. Klaudia Wakuła (kl. IVb) i Gabriel Ignaciuk (kl. IVa),
na poziomie kl. V: II m. Marcin Korzeniecki (kl. Va),
na poziomie kl. VI: I m. Eliza Kulikowska (kl. VIb).
27 kwietnia 2009 r. - II miejsce w Eliminacjach Powiatowych XXXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu DrogowymMIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BADMINTONA W ZAMOŚCIU

W  dniach 17 - 19 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu odbył się  Międzynarodowy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w Badmintonie. Do rywalizacji zgłosiło się 20 klubów z czterech państw europejskich (Łotwy, Słowacji, Ukrainy i Polski). Na koniec turnieju, sklasyfikowanych zostało 15 klubów. Wśród 178 dziewcząt i chłopców z Polski
i z zagranicy, w dwóch kategoriach wiekowych, zmagała się 20 osobowa grupa sportowców Juchnowca.

Kategoria U11:

Dziewczęta: Edyta Domaszuk, Anna Badalian, Sylwia Litwiejko

Chłopcy: Kamil Chrościcki, Błażej Rynkiewicz, Dawid Klej, Jakub Półtarzycki

Kategoria U13 :
Dziewczęta: Justyna Rynkiewicz, Magdalena Łapucka, Agnieszka Bogusłowicz, Martyna |Jarmoc

Chłopcy:Piotr Łagocki, Michał Bogdanowicz, Bartłomiej Moniuszko, Krzysztof Domaszuk,
Paweł Muszyński, Błażej Opryszczko, Kamil Moniuszko, Michał Mańkowski, Damian Kondraciuk.

Pod względem sportowym zawodnicy z UKS Juchnowiec  dostarczyli swemu trenerowi  Krzysztofowi Muszyńskiemu dużo radości.
W kategorii chłopców do lat 13 zajęli  II miejsce, a w klasyfikacji drużynowej miejsce IV.

 

08.04.2009 r. -eliminacje gminne XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga". Wśród wyróżnionych uczestników są też uczniowie z naszej szkoły: Adrian Korytkowski, Laura Magnuszewska, Aleksandra Gierej, Natalia Markiewicz, Marta Kowalczuk, Klaudia Modzelewska, Kamil Chrościcki;

 

04.03.2009 r. - eliminacje gminne XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga". Wśród 12 wyróżnionych znalazły się również prace z naszej szkoły:. Uczniowie:  Marta Kowalczuk, Natalia Markiewicz i Aleksandra Gierej zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu.

  Nasza nadzieja olimpijska w zapasach - Przemysław Opryszczko.
  10.12.2008 r. - Konkurs Bożonarodzeniowy. Konkurs zorganizował Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny razem z Regionalnym Odziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Kategoria szkół podstawowych klasy I-III
III nagroda: Ewa Kowalska kl. IIIb, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Kategoria szkół podstawowych klasy IV-VI
III nagroda: Małgorzata Olendzka kl. Va, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Kategoria szkół gimnazjalnych
I nagroda: Kamil Przymierski kl.IIIb, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
II nagroda: Dominika Lewko kl. IIc, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
III nagroda: Kamila Lubecka kl. IIb, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Kategoria ozdoby choinkowe
I nagroda: Ada Płońska kl. IIIc gimnazjum, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
III nagroda: Paulina Andruk kl. VIc, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
wyróżnienia:
Julia Redlińska kl IIa, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 

Dnia 04.12.2008r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr.32 w Białymstoku odbyły się finały Igrzysk Województwa Podlaskiego w badmintonie chłopców. W zawodach startowało 8 drużyn wyłonionych w igrzyskach powiatowych i półfinałach wojewódzkich. Nasi uczniowie zajęli w końcowej klasyfikacji 3 miejsce (zdobywając brązowe medale igrzysk), a Paweł Muszyński został uznany trzecim zawodnikiem turnieju.
Skład drużyny: Piotr Łagocki, Paweł Muszyński, Rafał Andruk, Krzysztof  Domaszuk.

  Dnia 03.12.2008r.w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr.32 w Białymstoku odbyły się finały Igrzysk Województwa Podlaskiego w badmintonie dziewcząt. W zawodach startowały 8 drużyn z całego województwa. Nasze zawodniczki zdobyły brązowe medale turnieju, a Justyna Rynkiewicz została trzecią zawodniczką zawodów.
Skład drużyny: Justyna Rynkiewicz, Martyna Jarmoc, Magdalena Łapucka, Urszula Chrościcka.
  Dnia 14.11.2008r. odbyły się igrzyska grupy południowej w badmintonie dziewcząt i chłopców, naszą szkole reprezentowały drużyna chłopców i drużyna dziewcząt i obie awansowały do finałów wojewódzkich.
  Dnia 13.11.2008. w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Łapach odbyła się gimnazjada powiatu białostockiego w piłce koszykowej dziewcząt. Zawody odbyły się systemem „każdy z każdym”. W zawodach startowało gimnazjum z: Łap, Kleosina, Juchnowca i Wasilkowa. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce w powiecie białostockim.
  Dnia 12.11.2008 r. w Gimnazjum Sportowym w Supraślu odbyła się gimnazjada powiatu białostockiego w piłce siatkowej dziewcząt. Zawody odbyły się w dwóch grupach eliminacyjnych systemem „każdy z każdym”.
W zawodach startowało 8 zespołów, nasza drużyna dziewcząt w klasyfikacji końcowej zajęła 5 miejsce.
  Dnia 05.11.2008 w hali sportowej Zespołu Szkól w Kleosinie odbyła się gimnazjada powiatu białostockiego w badmintonie dziewcząt i chłopców. Nasze drużyny zajęły 3 miejsca w końcowej klasyfikacji szkół.
  Igrzyska powiatu białostockiego w badmintonie dziewcząt i chłopców odbyły się dnia 05.11.2008 r. w hali sportowej Zespołu Szkól w Kleosinie. Nasze drużyny dziewcząt i chłopców zajęły 2 miejsca i wywalczyły awans do zawodów grupy.
Skład drużyn:
Dziewczęta:  Justyna Rynkiewicz, Martyna Jarmoc, Magdalena Łapucka , Urszula Chrościcka.
Chłopcy: Piotr Łagocki, Paweł Muszyński, Rafał Andruk, Krzysztof  Domaszuk.
  W dniu 03.11.2008 w szkole podstawowej nr.1 w Łapach odbyły się igrzyska powiatu białostockiego w piłce koszykowej dziewcząt. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 4 miejsce w turnieju.
Skład drużyny: Paula Brzozowska, Urszula Chrościcka, Martyna Jarmoc, Izabella Danowska, Magdalena Łapucka, Justyna Rynkiewicz, Jolanta Siemaszko, Paulina Szekalska , Weronika Lewko, Eliza Kulikowska.
  Dnia 30.10.2008r. odbył się finał igrzysk grupy południowej w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Zawody przeprowadzono systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem meczy z eliminacji. Rozgrywki odbyły się w Łapach. Reprezentacja naszej szkoły zajmując 3 miejsce awansowała do finału wojewódzkiego.
  Dnia 29.10.2008r. w Supraślu odbyła się gimnazjada grupy południowej w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach tych startowała sztafeta chłopców naszego gimnazjum, która zajęła 9 miejsce.
  Dnia 24.10.2008 odbył się finał gimnazjady grupy południowej w piłce nożnej. Gospodarzem zawodów było Gimnazjum w Choroszczy. Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”, z zaliczeniem spotkań
z eliminacji. Stratowało 8 gimnazjów, nasza szkoła zajęła 2 miejsce w grupie południowej i tym samym będzie uczestniczyła w finałach wojewódzkich.
  Dnia 23.10.2008r.w Wasilkowie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych – chłodno, opady deszczu – odbyły się igrzyska powiatu białostockiego w indywidualnych biegach przełajowych. W igrzyskach brało udział 375 zawodników. Startowało 17drużyn dziewcząt i 19 drużyn chłopców. Nasze obie drużyny uplasowały się na 6 miejscu. Najlepsze miejsca z naszej drużyny zajął Mateusz Maliszewski (1miejsce), do zawodów grupy awansowali również: Błażej Muszyński, Monika Więsław, Kiercul Daniel, Ciborowski Marcin.
  Gimnazjada powiatu białostockiego w sztafetowych biegach przełajowych odbyła się dnia 22.10.2008 r. w Supraślu. Trzy najlepsze szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców zostały nagrodzone pucharami i dyplomami. W zawodach startowało 11 sztafet dziewcząt i 12 sztafet chłopców . Drużyna chłopców gimnazjum zajęła 3 miejsce i awansowała do zwodów grupy. Dziewczęta zajęły w klasyfikacji szkół 6 miejsce. Oto skład naszych sztafet:
Dziewczęta: Partycja Maksiewicz, Agnieszka Lewko, Justyna Zalewska, Paulina Antoniuk, Agata Antoniuk, Aneta Modzelewska, Anna Drozdowska, Małgorzata Lewko, Adrianna Płońska, Monika Lewko;
Chłopcy: Patryk Andruk, Jakub Wojciuk,  Kamil Panasewicz, Łukasz Litwiejko, Kamil Kazuczyk, Sebastian Kazuczyk, Paweł Bartoszuk, Paweł Falkowski, Jacek Wojszko, Dawid Jakończuk;
  W dniu 21.10.2008r w Mońkach odbył się rozgrywki półfinału igrzysk grupy południowej w piłce nożnej chłopców, drużyna szkoły podstawowej awansowała do finału grupy w tych zawodach.
  Mistrzostwa województwa podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych odbyły się dnia 18.10.2008r. w Białymstoku na Pietraszach , nasza szkołę reprezentowała Patrycja Maksiewicz, która w a biegu na 1500m zajęła 10 miejsce.
  Dnia 17.10.2008 w Mielniku nad Bugiem odbyły się półfinały gimnazjady grupy południowej w piłce nożnej. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, startowały drużyny : Nurzec Stacja, Jasionówka, Hajnówka, Juchnowiec. Uczniowie naszego gimnazjum awansowali do finału grupy południowej.
  Gimnazjada powiatu białostockiego w piłce nożnej odbyła się w czterech grupach eliminacyjnych. Zwycięzcy grup spotkali się w finale powiatowym dnia 10.10.2008r.Gospodarzem finału było Gimnazjum w Wasilkowie. Zwycięskie szkoły zostały udekorowane pucharami , a najlepszy zawodnik otrzymał statuetkę. W zawodach brało udział 238 zawodników. Drużyna naszego gimnazjum awansowała na drugim miejscu do zawodów grupy.
Skład drużyny: Andruk Patryk, Bisz Mateusz, Cylwik Krzysztof, Falkowski Paweł, Głowacki Wojciech, Jakończuk Dawid, Kazuczyk Kamil, Kazuczyk Sebastian, Kosiński Dawid, Litwiejko Łukasz, Panasiewicz Kamil, Wojciuk Jakub, Wojszko Jacek, Kowalczuk Mateusz, Korzeniecki Jakub. Trener Wojciech Rogowski.
  Dnia 9.10.2008r. byliśmy organizatorami finału igrzysk powiatu białostockiego w piłce nożnej chłopców. Finał został rozegrany systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem spotkań eliminacyjnych. Zawody odbyły się na pięknej murawie stadionu „Magnata” w Juchnowcu Dolnym.
Uczestnikami zawodów były szkoły z Łap, Michałowa, Kleosina i Juchnowca. Podopieczni Wojciecha Rogowskiego zajmując drugie miejsce w turnieju awansowali do dalszych rozgrywek .
  7.10.2008r. na trasach biegowych w Supraślu odbyła się gimnazjada grupy południowej w indywidualnych biegach przełajowych.
Naszą szkołę reprezentowali :
Patrycja Maksiewicz - III m. w swoim biegu
Kamil Maksiewicz – 10 m.
Oboje wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich.

5.11.2008 r. – Uczniowie gimnazjum wzięli udział w Finale Powiatowym Gimnazjady w Badmintonie, obie drużyny, dziewcząt i chłopców, zajęły III miejsca.

   Składy drużyn:

  • Dziewczęta: Agnieszka Matys, Magdalena Bogusłowicz, Anna Drozdowska, Sylwia Ostrowska;

  • Chłopcy: Sebastian Kazuczyk, Kamil Kazuczyk, Krzysztof Cylwik, Kamil Panasiewicz;

5.11.2008 r. – Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Finale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych w Badmintonie. Obie drużyny, dziewcząt i chłopców, zdobyły II miejsca i awansowały do półfinałów wojewódzkich.

   Składy drużyn:

  • Dziewczęta: Martyna Jarcom, Justyna Rynkiewicz, Magdalena Łapucka, Urszula Chrościcka;

  • Chłopcy: Paweł Muszyński, Piotr Łagocki, Rafał Andruk, Krzysztof Domaszuk;

  Kolejne zawody to odbywające się już po raz dwunasty Jesienne Biegi Przełajowe w Księżynie. W biegach tych startowało 25 osób ze szkoły podstawowej i 21 z gimnazjum. Drużyna szkoły podstawowej zajęła w łącznej klasyfikacji III miejsce, a drużyna gimnazjum I miejsce. Wszyscy zawodnicy przyczynili się do tych sukcesów drużynowych a najlepsze miejsca zajęli:
   Szkoła podstawowa
II miejsce:  Marlena Felczak IVb,
VI miejsce: Dominika Zubrzycka IVa,
III miejsce: Monika Więsław Va,
V miejsce: Marcin Ciborowski VIa,
   Gimnazjum
I miejsce: Patrycja Maksiewicz IIIc,
VI miejsce: Justyna Zalewska IIIc,
II miejsce: Sebastian Kazuczyk IIIa,
III miejsce: Kamil Kazuczyk IIIa,
VI miejsce: Patryk Andruk IIIa.
Zawody odbyły się dnia 30.09.2008 i od tego roku noszą imię ks. Michała Sopoćki.
26.09.2008 na stadionie w Łapach o awans do dalszych rozgrywek w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej walczyli chłopcy ze szkoły podstawowej. W turnieju startowały drużyny z Łap, Suraża, Choroszczy i Juchnowca. Nasza drużyna wygrywając dwa mecze wywalczyła awans do dalszych rozgrywek.
Naszą szkołę reprezentowali:
Andruk Rafał - VIa, Łagocki Piotr - VI a, Litwiejko Dominik - VIa, Stasiewicz Tomasz – VIa, Bieryło Jakub- VIa, Ciborowski Marcin - VIa, Moniuszko Bartłomiej - VIa, Ogrodnik Krystian - VIa, Muszyński Paweł - VIa, Maliszewski Mateusz – kl Va.
  Kolejne zawody to Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w piłce nożnej gimnazjum. Zawody odbyły się 25.09.2009 na stadionie w Juchnowcu Dolnym. Podopieczni Wojciecha Rogowskiego rozegrali mecz z drużyną gimnazjum z Suraża. Mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny i awansem do dalszych rozgrywek. Wynik meczu  Juchnowiec : Suraż  - 10 : 0
  Pierwsze w tym roku szkolnym zawody sportowe odbyły się 24.09.2009 w Supraślu. Była to Gimnazjada Powiatu Białostockiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Nasze gimnazjum reprezentowało 17 uczniów. Największe sukcesy tych zawodów to:
I miejsce Patrycji Maksiewicz w biegu na dystansie 1000m,
VII miejsce Kamila Maksiewicza w biegu na dystansie 1500m.
Ta dwójka naszych uczniów zakwalifikowała się do Zawodów grupy południowej w tych biegach.

GRATULUJEMY !Informacje dotyczące sukcesów sportowych dostarczyła mgr Elżbieta Jaroszuk.

   

strona główna