strona główna

  KADRA   

ROK SZKOLNY 2007/2008

     W Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pracuje 47 nauczycieli. Spośród nich 19 uzyskało już stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: mgr Agata Brzósko,  mgr Katarzyna Chrościcka, mgr Beata Cylwik, mgr Małgorzata Dakowicz, mgr Iwona Dudzik, mgr Małgorzata Dzitowska, mgr Bogumiła Fidziukiewicz, mgr Iwona Gisztorowicz, mgr Małgorzata Grzegorczyk, mgr Krzysztof Grzegorczyk,   mgr Elżbieta Jaroszuk, mgr Barbara Klimaszewska, mgr Renata Pieńkowska,  mgr Adam Pieńkowski, mgr Teresa Radziewicz, mgr Wojciech Rogowski, mgr Bernadeta Sagun,  mgr Anna Truskolawska i mgr Anna Wysocka.

                    
    A oto wykaz całej kadry pedagogicznej : 
 

   Imię i nazwisko 

    Przedmioty, wychowawca klasy...

 mgr Aneta Białous  matematyka, kl. Ic
 mgr Alicja Borchert  historia, język polski, kl. V c sp
 mgr Marek Borchert  historia, wos kl II c gim.
 mgr Anna Borowska  język polski, kl. VI a sp
 mgr Agata Brzósko  kształcenie zintegrowane, kl. III a sp
 mgr Katarzyna Chrościcka  geografia, przyroda, kl. III a gim.
 mgr Barbara Cylwik  język angielski, język rosyjski,
 mgr Beata Cylwik  świetlica, wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Małgorzata Dakowicz  informatyka, technika
 mgr Iwona Dudzik  sztuka
 mgr Małgorzata Dzitowska  kształcenie zintegrowane, kl. II a sp
 mgr Bogumiła Fidziukiewicz  matematyka, kl. V b sp.
 mgr Iwona Gierałtowska  klasa zerowa
 mgr Iwona Gisztorowicz  chemia, biologia, kl. III c gim.
 mgr Małgorzata Grzegorczyk  kształcenie zintegrowane, kl. II b sp
 mgr Krzysztof Grzegorczyk  wychowanie fizyczne, kl. III b gim.
 Anna Hajduczenia  język angielski, język niemiecki
 ks. mgr Adam Iwanowicz  religia katolicka
 mgr Elżbieta Jaroszuk  wychowanie fizyczne, kl. V a sp
 mgr Barbara Kaczanowska  pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 ks. Jan Karpiuk  religia prawosławna
 mgr Anna Kieczka  biblioteka
 mgr Barbara Klimaszewska  zajęcia logopedyczne
 ks. mgr Andrzej Kondzior  religia katolicka
 mgr Agnieszka Kosińska  język angielski,
 mgr Danuta Ładna  klasa zerowa
 Elżbieta Maciejuk  matematyka. kl. IVb sp
 mgr Katarzyna Mosiej  język polski
 mgr Dorota Ogonowska  klasa zerowa
 mgr Zenon Ogonowski  wychowanie fizyczne
 mgr Renata Pieńkowska  matematyka
 mgr Adam Pieńkowski  informatyka, fizyka
 mgr Agata Pućkowska  religia katolicka, kl. IV a sp
 mgr Teresa Radziewicz  religia katolicka
 mgr Agnieszka Radziwon  klasa zerowa
 mgr Wojciech Rogowski  wychowanie fizyczne, kl. II a gim.
 mgr Bernadeta Sagun  kształcenie zintegrowane, kl. I b sp
 mgr Jan Sagun  wychowanie fizyczne
 mgr Jolanta Samojluk  język polski, kl. I b gim.
 mgr Agnieszka Skarżyńska  przyroda, kl. VI b sp
 mgr Małgorzata Skwarko  świetlica
 mgr Dorota Staleńczyk  język angielski, język rosyjski, kl Ia gim.
 mgr Iwona Szczerbińska  język angielski
 mgr Anna Truskolawska  kształcenie zintegrowane, kl. I a sp
 mgr Anna Wysocka  kształcenie zintegrowane, kl. III b sp
 mgr Agnieszka Zajkowska  biblioteka, świetlica
 mgr Monika Żochowska  język polski, kl. II b