strona główna

  KADRA   

ROK SZKOLNY 2006/2007

     W Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pracuje 45 nauczycieli. Spośród nich 19 uzyskało już stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: mgr Agata Brzósko,  mgr Katarzyna Chrościcka, mgr Beata Cylwik, mgr Małgorzata Dakowicz, mgr Iwona Dudzik, mgr Małgorzata Dzitowska, mgr Bogumiła Fidziukiewicz, mgr Iwona Gisztorowicz, mgr Małgorzata Grzegorczyk, mgr Krzysztof Grzegorczyk,   mgr Elżbieta Jaroszuk, mgr Barbara Klimaszewska, mgr Renata Pieńkowska,  mgr Adam Pieńkowski, mgr Teresa Radziewicz, mgr Wojciech Rogowski, mgr Bernadeta Sagun,  mgr Anna Truskolawska i mgr Anna Wysocka.

                    
    A oto wykaz całej kadry pedagogicznej : 
 

   Imię i nazwisko 

      Przedmioty, wychowawca klasy...

mgr Alicja Borchert historia, język polski, kl IV c sp
mgr Marek Borchert historia, wos kl I c gim.
mgr Anna Borowska język polski, kl. V a sp
mgr Agata Brzósko kształcenie zintegrowane, kl. II a sp
mgr Katarzyna Chrościcka geografia, przyroda, kl. II a gim.
mgr Barbara Cylwik język angielski, język rosyjski, kl. III b gim.
mgr Beata Cylwik świetlica, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Małgorzata Dakowicz informatyka, technika
  mgr Iwona Dudzik sztuka
mgr Małgorzata Dzitowska kształcenie zintegrowane, kl. I a sp
  mgr Bogumiła Fidziukiewicz matematyka, kl. IV b sp.
mgr Iwona Gisztorowicz chemia, biologia, kl. II c gim.
  mgr Maria Grygoruk matematyka
mgr Małgorzata Grzegorczyk kształcenie zintegrowane, kl. I b sp
mgr Krzysztof Grzegorczyk wychowanie fizyczne, kl. II b gim.
  mgr Anna Hajduczenia język angielski, język niemiecki
mgr Olga Ignatiuk matematyka, kl. I b gim.
  ks. mgr Adam Iwanowicz religia katolicka
mgr Elżbieta Jaroszuk wychowanie fizyczne, kl. IV a sp
mgr Barbara Kaczanowska pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
ks. Jan Karpiuk religia prawosławna
mgr Anna Kieczka biblioteka
mgr Barbara Klimaszewska zajęcia logopedyczne
  ks. mgr Andrzej Kondzior religia katolicka
Agnieszka Kosińska język angielski, kl. VI b sp.
mgr Danuta Ładna klasa zerowa
mgr Katarzyna Mosiej język polski
mgr Dorota Ogonowska klasa zerowa
mgr Zenon Ogonowski wychowanie fizyczne
mgr Renata Pieńkowska matematyka
mgr Adam Pieńkowski informatyka, fizyka
Agata Pućkowska religia katolicka, kl. VI a sp
mgr Teresa Radziewicz religia katolicka
mgr Wojciech Rogowski wychowanie fizyczne, kl. I a gim.
mgr Bernadeta Sagun kształcenie zintegrowane, kl. III b sp
  mgr Jan Sagun wychowanie fizyczne, kl. III c gim.
mgr Jolanta Samojluk język polski, kl. III a gim.
mgr Agnieszka Skarżyńska przyroda, kl. V b sp
mgr Małgorzata Skwarko świetlica
  mgr Iwona Szczerbińska język angielski
mgr Anna Truskolawska kształcenie zintegrowane, kl. III a sp
mgr Anna Wysocka kształcenie zintegrowane, kl. II b sp
  mgr Małgorzata Wnorowska klasa zerowa
mgr Agnieszka Zajkowska biblioteka, świetlica
  mgr Monika Żochowska język polski