strona główna

KADRA 

  

     W Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym pracuje 46 nauczycieli. Spośród nich 9 uzyskało już stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: mgr Agata Brzósko, mgr Małgorzata Grzegorczyk, mgr Dorota Jabłońska, mgr Elżbieta Jaroszuk, mgr Barbara Klimaszewska, mgr Renata Pieńkowska, mgr Teresa Radziewicz, mgr Wojciech Rogowskimgr Anna Truskolawska.


      A oto wykaz całej kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym:

   Imię i nazwisko 

      Przedmioty, wychowawca klasy...

mgr Janusz Beszta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Aneta Białous matematyka, kl. I c gim.
mgr Alicja Borowiecka historia, język polski, kl. V c sp
mgr Anna Borowska język polski, kl. V a sp
mgr Agata Brzósko kształcenie zintegrowane, kl. II a sp
mgr Małgorzata Chomicz informatyka, technika, kl. III c gim.
mgr Katarzyna Chrościcka geografia, przyroda, kl. II b gim.
mgr Barbara Cylwik język angielski, kl. VI b sp
mgr Beata Cylwik świetlica, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Iwona Dudzik sztuka
mgr Małgorzata Dzitowska kształcenie zintegrowane, kl. I a sp
mgr Iwona Gisztorowicz chemia, biologia, kl. II c gim.
mgr Maria Grygoruk matematyka, kl. IV b sp
mgr Małgorzata Grzegorczyk kształcenie zintegrowane, kl. I c sp
mgr Krzysztof Grzegorczyk wychowanie fizyczne
mgr Galina Grzybek kształcenie zintegrowane, kl. III b sp
mgr Olga Ignatiuk matematyka
mgr Dorota Jabłońska informatyka, język polski, kl. III b gim.
mgr Elżbieta Jaroszuk wychowanie fizyczne, kl. IV a sp
mgr Barbara Kaczanowska pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
ks. Jan Karpiuk religia prawosławna
mgr Anna Kieczka biblioteka
mgr Barbara Klimaszewska zajęcia logopedyczne
Agnieszka Kosińska język angielski
mgr Danuta Ładna klasa zerowa
mgr Dorota Miszkiel język angielski, kl. I b gim.
mgr Katarzyna Mosiej język polski, kl. IV c sp
mgr Dorota Ogonowska klasa zerowa
Zenon Ogonowski wychowanie fizyczne
Marianna Pawluczuk kształcenie zintegrowane, kl. I b sp
mgr Renata Pieńkowska matematyka
mgr Adam Pieńkowski informatyka, fizyka
ks. mgr Tomasz Piotrowski religia katolicka
Agata Pućkowska religia katolicka, kl. VI a sp
mgr Teresa Radziewicz religia katolicka
mgr Wojciech Rogowski wychowanie fizyczne, kl. I a gim.
mgr Bernadeta Sagun kształcenie zintegrowane
mgr Jolanta Samojluk język polski, kl. III a gim.
mgr Agnieszka Skarżyńska przyroda, kl. V b sp
mgr Małgorzata Skwarko świetlica
mgr Anna Truskolawska kształcenie zintegrowane, kl. III a sp
Teresa Tworkowska język polski
mgr Aleksandra Wróblewska język polski, kl. II a gim.
mgr Anna Wysocka kształcenie zintegrowane, kl. II b sp
mgr Agnieszka Zajkowska biblioteka, świetlica
mgr Grażyna Ziółkowska język polski