strona główna  

Aktualności

01.09.2005  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006;
16.09.2005  - udział uczniów w apelu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści ZSRR na Polskę |>>>;

23.09.2005  - udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w akcji "Sprzątanie świata" |>>>;

3.10.2005  -   "Święto Pieczonego Ziemniaka" - w klasach drugich szkoły podstawowej |>>>

4.10.2005  -  głosowanie młodzieży Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym - wybory prezydenta |>>>

13.10.2005  - Dzień Edukacji Narodowej |>>>

14.10.2005  - Szkoły Marzeń w naszej gminie |>>>

17.10.2005  - młodzi głosują – II tura wyborów prezydenckich |>>>

19.10. 2005  - naszą szkołę odwiedził szczególny gość - ks. Sławomir Kondzior |>>>

26.10.2005  - pierwsze spotkanie ze sztuką teatralną w ramach realizacji projektu „SZKOŁA MARZEŃ” |>>>

3.11.2005  - „Ta, co nie zginęła” - szkolny etap konkursu recytatorskiego |>>>

5.11.2005  - pierwsze spotkanie przygotowujące uczniów gimnazjum do udziału w wycieczkach w ramach realizacji projektu "Szkoła Marzeń".

10.11.2005  – apel z okazji Dnia Niepodległości;

10.11.2005  – Ślubowanie klas I

13.11.2005  - uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym  zaprezentowali inscenizację teatralną pod tytułem Droga do wolności. |>>>

14.11.2005  - apel organizacyjny dla uczniów gimnazjum dotyczący (między innymi) wyjazdu na wycieczki w ramach projektu "Szkoła Marzeń".

15.11.2005  - wycieczki uczniów gimnazjum w ramach projektu "Szkoła Marzeń" |>>>

16.11.2005r. „zerówki” żegnały jesień. |>>>

17.11.2005  – wyjazd uczniów klas I – III sp do Białegostoku, na przedstawienie pt. „Alibaba i czterdziestu rozbójników” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa.

19.11.2005  – baśń "Alibaba i czterech rozbójników" dla uczniów klas IV-VI w wykonaniu aktorów białostockiego Teatru "Pod Orzełkiem".

19.11.2005  – zajęcia sekcji redakcyjnej, fotograficznej, regionalnej i artystyczno-malarskiej ("Szkoła Marzeń").
23.11.2005  odbyły się w klasach 0-III zabawy andrzejkowe |>>>

24.11.2005  - zabawy andrzejkowe w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej.

24.11.2005  hucznie przyjęliśmy do grona gimnazjalistów uczniów klas pierwszych. |>>>

26.11.2005  – zajęcia sekcji językowej, plastyczno-technicznej, informatycznej i zawodoznawczej ("Szkoła Marzeń").

03.12.2005  – drugie spotkanie przygotowujące uczniów gimnazjum do udziału w wycieczkach w ramach realizacji projektu "Szkoła Marzeń". |>>>

7.12.2005 - PIES – PRZYJACIEL CZY MORDERCA? Spotkanie uczniów klas I-IV z treserką i psami, w ramach programu edukacyjnego pt. „Kudłaty Przyjaciel” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

10.12.2005  - spektakl "Bajkowa szopka" w wykonaniu Teatru "Pod Orzełkiem" dla uczniów klas IV-VI.

12.12.2005  - spektakl "Bajkowa szopka" w wykonaniu Teatru "Pod Orzełkiem" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

12.12.2005  - walne zebranie członków Klubu Sportowego AMATOR.

14.12.2005  - wyjazd uczniów klas IV-VI do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl pt. "Scrooge, czyli opowieść wigilijna o duchu".

  19.12.2005  - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą szopkę. |>>>
  20.12.2005  - impreza integracyjna uczniów klas Ib i IIb pod hasłem "Podróż do Betlejem" przygotowana przez p. A. Wysocką i p. M. Sagun.

21.12.2005  - Wigilia w naszej szkole to wyjątkowy dzień...|>>>

22.12.2005  - konkurs "Najpierw czytanie, potem rapowanie" dla uczniów klas IV-VI.  |>>>

03.01.2006  - uczniowie klas I - III obejrzeli spektakl pt. "Białe i Czarne". |>>>

03.01.2006  - europejski plastyczny konkurs szkolny pod hasłem "Razem jest weselej" koordynowany przez p. Katarzynę Chrościcką.

11.01.2006 - uczniowie naszego gimnazjum wyjechali na wycieczki, do których przygotowywali się podczas grudniowych spotkań.  |>>>

15.01.2006  - JASEŁKA w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. |>>>

17.01.2006  - KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK. |>>>

18.01.2006  - Dzień Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. |>>>

19.01.2006  - zabawa karnawałowa klas 0 - III.

19.01.2006  - zabawa karnawałowa klas IV - VI.

19.01.2006  - Debata na temat lokalnej polityki oświatowej. |>>>

20.01.2006  - Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym. |>>>

23.01.2006 - 3.02.2006  - ferie zimowe pod hasłem OTWARTA SZKOŁA. 

 

10.02.2006r. – szkolny etap konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi” koordynowany przez M. Sagun.

11.02.2006r. – zajęcia sekcji fotograficznej, redakcyjnej, regionalnej i artystyczno - malarskiej.

11.02.2006r. – spektakl "Wrażliwość" dla uczniów klas IV - VI w wyaniu aktorów Teatru CoNieco.

16.02.2006r. – apel podsumowujący konkursy z I semestru oraz ferii zimowych.  

18.02.2006r. – zajęcia sekcji językowej, plastyczno - technicznej, informatycznej, zawodoznawczej i artystyczno - malarskiej.
 

20.02.2006r. – kulig w Supraślu rodziców i dzieci z kl. IIa i IIb z paniami A. Śliwowską i M. Sagun.

22.02.2006r. – udział uczniów klas 0-III w gminnym konkursie plastycznym „O czym szumi las?” organizowanym przez ZS w Kleosinie.

22.02.2006r. – zabawa karnawałowa uczniów klas III gimnazjum.

28.02.2006r. – konkurs ortograficzny pod hasłem „Ortografia na wesoło”- impreza klas I-III sp zorganizowana przez p. M. Sagun.

  28.02.2006r. – zabawa integracyjna dla klas II gimnazjum.
  7.03.2006r. – spotkanie uczniów klas III gimnazjum z pracownikami PPP w Białymstoku dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia.

8.03.2006r. – uroczystość z okazji Dnia Kobiet przygotowana przez uczniów kl. Ia i IIIb szkoły podstawowej.

11.03.2006r. – spotkanie uczniów gimnazjum przed III wycieczką w ramach "Szkoły Marzeń".

13.03.2006r. – udział reprezentantów klas w konkursie matematycznym „KANGUR 2006” w Kleosinie.

15.03.2006r. – udział uczniów klas IV - VI w spektaklu "Krótki kurs poezji dziecięcej" w Białostockim Teatrze Lalek.

18.03.2006r. – sztuka "Kukła z wiejskiego podwórka" dla uczniów klas IV - VI w wykonaniu aktorów teatru Pod Orzełkiem.

20 – 22.03.2006r. – rekolekcje wielkopostne.

30.03.2006r. – szkolne eliminacje XIX Małego Konkursu Recytatorskiego "Baje, bajki, bajeczki".

03.04.2006r. – udział uczniów gimnazjum w III wycieczkach w ramach "Szkoły Marzeń".

04.04.2006r. – ogólnopolski sprawdzian w klasach VI.

08.04.2006r. – zajęcia sekcji fotograficznej, redakcyjnej, regionalnej i artystyczno - malarskiej.

08.04.2006r. – niezwykli goście w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. |>>>>

22.04.2006r. – zajęcia sekcji językowej, plastyczno - technicznej, informatycznej, zawodoznawczej i artystyczno - malarskiej.

20.04.2006r. – Obchody „Święta Ziemi” w klasach 0-III. Obejrzenie przedstawienia „Zielona szkoła” w wykonaniu aktorów teatru „Forma”, porządkowanie terenu wokół szkoły, wykonanie plakatów proekologicznych.

25.04.2006r. - sztuka "Kukła z wiejskiego podwórka" dla uczniów klas I - III sp w wykonaniu aktorów teatru Pod Orzełkiem.

25.04.2006r. - ciekawa lekcja WOS-u - uczniowie klas II gimnazjum w Urzędzie Gminy Juchnowiec Koscielny;

26.04.2006r. – ogólnopolski egzamin z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum.

27.04.2006r. – ogólnopolski egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum.

04.05. 2006r. akademia z okazji KONSTYTUCJI 3 MAJA.

05.05. 2006r. udział w Gminnych Biegach Przełajowych. w Juchnowcu Dolnym.

10.05.2006r. – Spotkanie w GOK i S w Juchnowcu Kościelnym uczniów klas Ib, II b i III c z p. I. Klebańską, autorką wierszy i piosenek dla dzieci.
  12.05.2006r. – konkurs plastyczny na poziomie klas I-III pod hasłem „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – patronem naszej szkoły”.

12.05.2006r. – przedstawienie Teatru K-3 w GOKiS-ie dla uczniów gimnazjum pt. "...etcetera...".

12.05.2006r. – SZKOLNA MELPOMENA 2006;

16.05.2006r. – udział dziecięcego zespołu ludowego w uroczystości pożegnalnej wójta p. J. Gradkowskiego z udziałem władz gminy, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów gminy Juchnowiec.
  17.05.2006r. – wyjazd klas I-III na przedstawienie „Kot w butach” w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa, w sali kina „TON” w Białymstoku.

17.05.2006r. – udział przedszkolaków w Gminnym Konkursie Recytatorskim
pt. „O złotą różdżkę dobrej wróżki” w GOK i S w Juchnowcu Kościelnym.

17.05.2006r. – prezentacja sztuk: "Szkoła przetrwania" kl. Vb, i "Ten Obcy" kl. VIc na XIII Gminnym Forum Teatrów Szkolnych MELPOMENA 2006 w GOKiS w Juchnowcu KOscielnym.

 

18.05.2006r. – prezentacje przedstawień teatralnych klas I – „Jak Strach na wróble szukał posady”, II – „Kochamy książki” i III – „Wizyta bajek” na Gminnym Forum Teatrów Szkolnych „Melpomena 2006” w GOK i S w Juchnowcu Kościelnym.

19.05.2006r. – Gala Gminnego Forum Teatrów Szkolnych MELPOMENA 2006.  |>>>;

19.05.2006r. – spotkanie uczniów klas II gimnazjum z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na temat problemu bezrobocia.

20.05.2006r. – spotkanie uczniów gimnazjum przed IV wycieczką w ramach "Szkoły Marzeń".

23- 24.05.2006r. – wyjazd uczniów gimnazjum na IV wycieczki w ramach "Szkoły Marzeń";

28.05.2006r. – występ zespołu ludowego na rodzinnym festynie w Kleosinie.

 

29.05.2006r. – indywidualny konkurs ortograficzny „Z ortografią na wesoło” w klasach I-III kształcenia zintegrowanego.

30.05.2006r. - DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM.  |>>>;

01.06.2006r. - Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.  |>>>;

03.06.2006r. - Szkolny Dzień Teatru dla uczniów klas IV-VI.  |>>>

03.06.2006r. - zajęcia sekcji fotograficznej, redakcyjnej, regionalnej i artystyczno - malarskiej.

07.06.2006r. - wybory przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

08.06.2006r. - apel podsumowujący konkursy z II semestru.

10.06.2006r. - zajęcia sekcji językowej, plastyczno - technicznej, informatycznej, zawodoznawczej i artystyczno - malarskiej.

19.06.2006r. - niezwykła lekcja historii w spektaklu "Podróż od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego".

20.06.2006r. - plac zabaw - prezent od TPD dla dzieci z naszej szkoły.

23.06.2006r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej.

23.06.2006r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum.