„...Póki imię Polski nie zniknie na świecie póki jedno serce polskie bić będzie...”

/Józef Piłsudski/

            Naród polski rozproszony jest po całym świecie, ale potrafi zjednoczyć się w czasie ważnych dla Ojczyzny wydarzeń, obchodów świąt i rocznic. Taką okazją do zamanifestowania jedności narodu były obchody Święta Niepodległości. Również nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym postanowili uczcić tę jakże ważną rocznicę. Pod opieką Anny Borowskiej i Anny Kieczki wybrani uczniowie szkoły podstawowej (klasy Va, Vb, Vc, VIa, VIb) oraz gimnazjum (klasy Ia, Ib, Ic, IIa, IIb) wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt. „Polska droga do wolności”, który przypomniał najważniejsze wydarzenia w historii Polski. Występom młodych aktorów towarzyszył chór przygotowany przez Małgorzatę Grzegorczyk. Montaż ten mogła obejrzeć społeczność gminy Juchnowiec Kościelny, podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości 7 listopada 2004 roku. Natomiast nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym mogli go wysłuchać 10 listopada. Występ w szkole odbył się na tle pięknej dekoracji. Którą przygotowała Małgorzata Dzitowska. Oba występy spotkały się z przychylnością i życzliwą oceną.

            Pamiętajmy o tak ważnym dla narodu polskiego święcie, o Święcie Niepodległości.