4 listopada grono „prawdziwych” uczniów Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym powiększyły 43 osoby. Właśnie tego dnia p.dyrektor Renata Pieńkowska pasowała na uczniów dzieci z klas pierwszych. Zanim nastąpił ten moment, pierwszaki popisywały się wieloma umiejętnościami. Recytowały, śpiewały, liczyły, wskazywały na mapie naszą gminę, jej herb, nazywały nasze symbole narodowe. Udowodniły, że zasługują na miano prawdziwego ucznia. Uroczyście wypowiadane słowa ślubowania dowodziły tego, że chcą być dobrymi kolegami, uczniami i mieszkańcami naszej gminy.

         W tej uroczystej chwili towarzyszyli dzieciom  rodzice oraz zaproszeni goście: pani sekretarz gminy Teresa Rudzik, ksiądz kanonik, proboszcz Kazimierz Fiedorowicz , ksiądz Adam Iwanowicz, zarząd Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, wszyscy uczniowie klas 0-III z wychowawczyniami.

         Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ciepło przyjęli młodszych kolegów do swego grona. Na znak sympatii wręczyli im drobne upominki.

         Tego dnia były również prezenty od Rady Rodziców i rodziców pierwszoklasistów. Na koniec słodki poczęstunek przygotowany przez kochane mamy i tatusiów, zabawa przy muzyce i radość z tego, że jest się już prawdziwym uczniem  Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

         Nad przygotowaniami i przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie klas pierwszych p. Mariola Sagun i p. Anna Truskolawska.