Dzień Edukacji Narodowej

 

            Bardzo wzruszającą uroczystość z okazji tego święta przygotowali dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości uczniowie klasy V B Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym pod opieka pań Anety Białous i Bogusławy Fidziukiewicz. Nastrój radości i życzliwości budowały piosenki chóru szkolnego przygotowanego przez panią Iwonę Dudzik. Całości dopełniała scenografia wykonana przez panie: Małgorzatę Chomicz, Małgorzatę Dzitowską i Marylę Pawluczuk.

            Szkolna uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: ksiądz kanonik Kazimierz Fiedorowicz, wójt gminy Juchnowiec Kościelny pan Jan Gradkowski, sekretarz gminy Juchnowiec Kościelny p. Teresa Rudzik, skarbnik gminy Juchnowiec Kościelny p. Mirosława Ostrowska, radni Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z przewodniczącą p. Bożeną Jakończuk, dyrektor GOKiS-u p. Marek Muszyński, przewodnicząca Rady Rodziców Agata Dańko wraz z zarządem Rady Rodziców. Bardzo gorąco wszyscy zebrani powitali emerytowanych nauczycieli, którzy chętnie odwiedzają szkołę, której poświęcili wiele lat swojego życia.

            Samorząd Szkolny wraz z opiekunkami – pp. Małgorzatą Chomicz i Katarzyną Chrościcką - przygotował piękne laurki z pomysłowymi i naprawdę oryginalnymi wierszowanymi życzeniami. Nie zabrakło ciepłych słów od uczniów i ich rodziców.

Oprócz tradycyjnych życzeń dla wszystkich osób związanych z oświatą, członkowie Rady Gminy, przedstawiciele władz gminnych otrzymali od dyrekcji serdeczne podziękowania za realizację ważnej inwestycji – termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Przewodnicząca Rady Rodziców przyjęła od dyrekcji szkoły słowa wdzięczności za serce i czas poświęcony przez rodziców na remont sal lekcyjnych i szatni.

            Codzienna praca nauczycieli również została nagrodzona. Kilku pedagogów otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły, a starania dyrekcji doceniły władze gminne, przyznając Nagrodę Wójta Gminy. Szczególny powód do radości miały panie: Katarzyna Chrościcka i Małgorzata Chomicz, które w tym roku dołączyły do grona nauczycieli dyplomowanych i kilkuosobowa grupa osób, które otrzymały stopień nauczycieli mianowanych i kontraktowych.